112

Burgemeester Van Midden ontdaan van gebeurtenissen in Langdonk

Foto: Renkum Nieuws

De viering van oud-en-nieuw is over het algemeen rustig verlopen in de gemeente Roosendaal. Enkel in de wijk Langdonk vonden diverse brandstichtingen plaats. Vooral in de aanloop naar oudejaarsdag was het in de hele gemeente rustiger dan voorgaande jaren. Er is op dit moment nog geen overzicht met betrekking tot aangerichte schade. Later deze week zal de veiligheidsregio daarover nader berichten.

Reactie burgemeester

Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Allereerst wens ik alle inwoners van Roosendaal en de omliggende dorpen een héél goed Nieuwjaar, ook namens het hele gemeentebestuur. We waren, met de recente ervaringen van de vuurwerkonlusten in het achterhoofd, maximaal voorbereid dit jaar. En gelukkig is het, op een aantal vervelende incidenten in Langdonk na, overal rustig gebleven. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee, en ik wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met elkaar hebben we het bijna overal veilig en rustig kunnen houden. Laten we dat koesteren en vasthouden voor de toekomst. Ik ben wel enigszins ontdaan door de gebeurtenissen in Langdonk. Ik had écht anders verwacht en de wijk een rustiger jaarwisseling gegund, na de gebeurtenissen en inspanningen in de afgelopen weken. We nemen dit uiteraard mee in het onderzoek waar de gemeenteraad om heeft gevraagd. En we blijven in 2021 én daarna inzetten op het aanpakken van de ordeverstoorders en verbetering van de sociale en fysieke structuur van de wijken.”

Algemeen

In aanloop naar oudejaarsdag was het rustiger dan in afgelopen jaren. Veel mensen hielden zich aan de regels en leverden daarmee een bijdrage aan de veiligheid in de wijk. Dat komt mede door de grote inzet in de afgelopen weken van buurtpreventieteams, jongerenwerkers, politie en heel veel andere partners in de wijken. Alleen in Langdonk waren in de loop van de avond enkele brandstichtingen. De incidenten waren weliswaar minder heftig dan in november, maar nog altijd onacceptabel. Daarop is de wijk korte tijd afgezet en is de ME ingezet om de rust terug te laten keren. Dat is gelukt en vanaf ca. 1.00 uur werd het langzaamaan weer rustiger in de wijk. Verder is Nieuwjaar in Roosendaal rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten. De meldingen die binnenkwamen hadden voornamelijk te maken met vuurwerkoverlast, ondanks het landelijke vuurwerkverbod.

Geen nieuwjaarsreceptie, wel een speech

Door de coronamaatregelen houdt het gemeentebestuur dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. Wel spreekt de burgemeester een traditionele Nieuwjaars speech uit. Dat doet hij op 2 januari om
12.00 uur.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden