CultuurCompaan ontwikkelt scenario’s kunstonderwijs

Foto: CultuurCompaan

CultuurCompaan werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuw onderwijscurriculum. Het leergebied Kunst & Cultuur maakt daar onderdeel van uit. Naar verwachting wordt in schooljaar 2021-2022 gestart met pilots.

Er zijn vier verschillende scenario’s ontwikkeld die elk vijf gebieden beschrijven; visie, professionalisering, programma, samenwerking en (co)financiering. Alle scenario’s zijn erop gericht om de school klaar te stomen voor het leergebied Kunst & Cultuur. Dat leergebied heeft in het bijzonder aandacht voor; het artistiek-creatief vermogen van de leerling ontwikkelen en kunst maken en meemaken en daar betekenis aan geven.

Begeleiding scholen

De scholen worden gedurende het voorbereidingstraject begeleidt door CultuurCompaan. CultuurCompaan ondersteunt de school door onder andere in kaart te brengen wat de school op dit moment aan cultuuronderwijs doet. Daarmee wordt het startscenario bepaald. Vervolgens wordt besproken welke ambitie er is, welke behoeften en wensen er zijn en wat de school wil bereiken met cultuureducatie. De antwoorden op die vragen vormen het ambitiescenario; hetgeen waar de school naartoe wil en waar CultuurCompaan bij gaat helpen.

Deelnemen aan programma’s

Naast begeleiding in de vorm van advies, betekent de samenwerking met CultuurCompaan ook dat de school mogelijkheden krijgt om op basis van cofinanciering deel te nemen aan programma’s en regelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld muzieklessen of theaterbezoeken zijn, maar ook cursussen voor het team van de school. CultuurCompaan werkt samen met professionals uit het culturele veld. Zij zijn onmisbaar bij de uitvoering van activiteiten.

In januari hebben er twee informatiesessies plaatsgevonden waarvoor zowel scholen als professionele cultuuraanbieders zich konden inschrijven. De informatiesessies telden in totaal 65 deelnemers. De eerste gesprekken met de scholen starten in februari.

  • Meer informatie over CultuurCompaan, klik hier.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden