NIEUW BELEID VOOR KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

Foto: Seye Cadmus

PUBLIC ART ROOSENDAAL

Roosendaalse kunstenaars en culturele organisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht over het nieuwe beleid voor kunst in de openbare ruimte: Public Art Roosendaal.

Met dit nieuwe beleid komt de gemeente tegemoet aan de wensen van inwoners en krijgen kunstenaars een podium. De nota Public Art Roosendaal onderstreept de ambitie van de gemeente, geeft de procedurele aspecten aan en duidt de rolverdeling tussen de verschillende betrokken organisaties.

Door de coronaperiode zijn inwoners meer betrokken bij hun directe leefomgeving en komen er in toenemende mate ideeën voor kunst in de openbare ruimte in Roosendaal. Er zijn tegelijkertijd stedelijke ontwikkelingen als Rondje Roosendaal en het Snelfietspad, waar kunst toegevoegde waarde kan hebben. Ook kunstenaars zoeken vaker andere manieren en plaatsen om hun werk te laten zien.

De nota Public Art Roosendaal is tot stand gekomen uit gesprekken met veel partijen waaronder Citymarketing, Cultuur Verbindt Roosendaal, Adviescommissie Museumfunctie, Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit, Roosendaal danst, kunstenaars, betrokken ambtenaren en raadsleden.  

Wethouder Toine Theunis: “Met het nieuwe beleid worden een aantal doelstellingen gerealiseerd. De bestaande kunstcollectie in de buitenruimte wordt beter, ook digitaal, ontsloten en onderstreept onze ambitie kwalitatieve kunst in de openbare ruimte toe te voegen. Voorts wordt voorzien in een heldere procedure om kunst in de openbare ruimte te realiseren.”

Met het nieuwe beleid komt er meer aandacht voor de huidige kunstcollectie. Het verhaal van de beelden komt beschikbaar zowel op bordjes bij de beelden, in digitale vorm en met folders. Er komen nieuwe beelden bij stadsontwikkelingsprojecten en ook op verschillende andere plaatsen in de stad, bijvoorbeeld op muren van huizen of onverwachte plekken. Creatieve makers krijgen op deze manier een podium.

Er komt één adviescommissie die nieuwe initiatieven toetst op de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten en meedenkt met kunstenaar en initiatiefnemers. Kunstopdrachten worden met een ‘open-call’ opengesteld en inwoners worden betrokken.

Er wordt € 75.000 ingezet om het uitvoeringsprogramma 2022 te realiseren. Daarnaast wordt structureel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de op te richten Adviescommissie Public Art.

Reacties

Cookieinstellingen