Woningcorporatie Alwel presenteert Jaarplan 2021

Foto: Google, Alwel

Het Jaarplan 2021 van woningcorporatie Alwel is gepresenteerd. Het wordt een flinke uitdaging op gebied van betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de voorraad woningen moet worden uitgebreid. Voorzitter van de raad van Bestuur, Tonny van de Ven: “Onze opgave is dit jaar eerder groter dan kleiner. We zullen moeten bouwen, bouwen en bouwen. We zijn harder nodig dan ooit.”

Voldoende woningen

We breiden onze totale woningvoorraad in de komende vijftien jaar uit met circa 2300 woningen. In Roosendaal bouwen we de komende jaren 300 huizen. Maar in 2035 zijn er 500 woningen méér nodig. Rob van Son, vestigingsmanager Roosendaal: “In Roosendaal hebben we forse uitdagingen. Onze woningen sluiten nu niet aan bij onze huurders. De bevolkingssamenstelling verandert en daarom hebben we nu vooral behoefte aan kleine, duurzame huizen, terwijl wij veel, grote eengezinshuizen hebben. Ook zien we een toename in het aantal statushouders dat zich vestigt in Roosendaal. Dit zorgt ook voor meer druk op onze woningvoorraad.”

Duurzame woningen

In 2050 moeten alle huizen in Nederland CO2-neutraal en van het gas af zijn. Alwel pakt die opgave stevig op en verduurzaamt gemiddeld 500 huizen per jaar. Rob van Son: “In Roosendaal zijn we concreet bezig met de wijken Langdonk en de Josephwijk. In de Josephwijk zijn de honderd jaar oude woningen niet meer aan te passen aan de hoge (duurzaamheids-)eisen van deze tijd. Daarom verhuizen de bewoners, worden de woningen gesloopt en wordt nieuwbouw teruggeplaatst. Het uiteindelijke resultaat is een duurzame wijk met een variëteit aan energiezuinige en toekomstbestendige woningen.”
Naast het energie-neutraal maken van alle woningen verbreden we onze opgave met circulair bouwen en meer groen in de wijken.

Betaalbare woningen

Met inflatie-volgend huurbeleid blijven de huren betaalbaar. Speerpunt daarbij is dat nieuwe huurders een passende en betaalbare woning krijgen toegewezen. Daarnaast kunnen huurders met een laag inkomen en hoge sociale huur in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dat speelt in 2021 en daar zetten wij ons graag voor in.
Zeer actueel is de corona-crisis, die diepe gaten heeft geslagen in de portemonnee van sommige huurders. Bij het voorkomen van schulden werken we samen met de gemeente Roosendaal om problematische schulden vroeg te signaleren en gezamenlijk op te pakken.
Daarnaast hebben we als doel om het aantal ontruimingen in 2021 op nul te zetten. Uitzonderingen daarop zijn criminaliteit en ernstige overlast.
Rob van Son: “In samenwerking met onze maatschappelijke partners doen we er alles aan ervoor te zorgen dat mensen hun huis niet uit moeten.”

Terug naar een integrale wijkaanpak

Leefbaarheid in de wijken staat hoog op de agenda. We zien dat de onrust in aantal wijken behoorlijk is, mensen voelen zich niet altijd veilig. Het samenleven gaat niet altijd goed en de corona-crisis maakt dat extra zichtbaar. Dat vraagt komende jaren veel aandacht. Met gemeente en andere partners in de wijk is het goed weer een meerjarige gezamenlijke aanpak neer te zetten. Met gemeente is het nodig te kijken waar toekomstige nieuwbouwlocaties landen, zodat meer differentiatie in de wijken mogelijk wordt en we meer verschillende woningtypen in de stad terug kunnen krijgen.

 

  • Meer informatie over het Jaarplan 2021 is te vinden op de site van Alwel. Klik hier.

Reacties

Cookieinstellingen