Nieuwe criteria voor bijverdienen in de bijstand

Foto: Publiek domein

Bij het Werkplein Hart van West-Brabant gelden vanaf 1 oktober nieuwe criteria voor bijstandsgerechtigden in Roosendaal die bijverdienen met deeltijdwerk. In de meeste gevallen worden bijverdiensten volledig in mindering gebracht op de uitkering.

Soms kan een uitzondering gemaakt worden als het deeltijdwerk eraan bijdraagt dat iemand weer volledig gaat werken. De klantmanager van het Werkplein beoordeelt of iemand hiervoor in aanmerking komt. Mensen
kunnen dan een deel van de bijverdiensten houden. Mensen die zich inzetten om weer aan de slag te gaan worden zo beloond.

Nieuwe criteria voor vrijlating

 • De nieuwe criteria voor de zogeheten vrijlating zijn vastgesteld door de zes gemeenten die
  samenwerken in het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • Door de aanpassing gelden voor alle klanten van het Werkplein dezelfde criteria.
 • Voor inwoners van de gemeente Roosendaal wordt het voor het eerst mogelijk om bijverdiensten
  voor een deel te houden.
 • De vrijlating moet mensen stimuleren om aan de slag te gaan.

Bijstand en bijverdienen

 • De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen voor mensen die te weinig verdienen om van rond te
  komen terwijl zij actief naar werk zoeken.
 • De bijstandsuitkering is een vangnet. Daarom worden neveninkomsten gekort op de uitkering.
 • Wanneer deeltijdwerk een stap is naar een volledige baan is het mogelijk een deel van de
  inkomsten te jouden (dat heet een vrijlating). Dit stimuleert mensen om aan de slag te gaan.
 • De hoogte en duur van de vrijlating is afhankelijk van iemands persoonlijke situatie.
  o Voor een alleenstaande ouder is het bijvoorbeeld voor een langere periode mogelijk om
  vrijlating te ontvangen dan voor andere groepen.
  o Voor jongeren tot 27 jaar geldt bijvoorbeeld dat bijverdiensten altijd volledig in mindering
  worden gebracht.

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Soms zijn werkzoekenden als vrijwilliger actief en ontvangen zij een onkostenvergoeding.

 • Vergoedingen tot € 150,- per maand of € 1.500,- per jaar hebben geen gevolgen voor de hoogte
  van de bijstandsuitkering.
 • De zes gemeenten hebben ook criteria vastgesteld waarmee de klantmanager Werk van het
  Werkplein beoordeeld of er sprake is van vrijwilligerswerk.

Reacties