Nieuw college aan de slag in Roosendaal

Foto: Danny van den Aarsen

Donderdagavond zijn de wethouders van college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal benoemd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jacques Niederer uit vijf wethouders.

De wethouders Toine Theunis en Inge Raaijmakers (beide van de Roosendaalse Lijst), Cees Lok (VVD),René Van Ginderen (CDA) en Klaar Koenraad (Groen Links) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd. Daarmee is een eind gekomen aan het formatieproces en gaat het nieuwe college aan de slag met de afspraken uit het bestuursakkoord 2018-2022 “Roosendaal Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk”. Dit akkoord is op hoofdlijnen een open akkoord waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad worden uitgenodigd de opgaven Duurzaam, Sterk & Gezond, Aantrekkelijk Roosendaal en Goed bestuur te versterken en te verrijken.

Vijf nieuwe raadsleden

Er zijn vijf nieuwe raadsleden benoemd: Sjef van Dorst (Roosendaalse Lijst), Jos Vrolijk (Roosendaalse Lijst), Anneke Eijck-Stein (VVD), Roger van Nassau (CDA) enAnnette Gepkens (GroenLinks)

Reacties

article
54903
Donderdagavond zijn de wethouders van college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal benoemd.
https://roosendaal.nieuws.nl/nieuws/54903/nieuw-college-aan-slag-roosendaal/
2018-05-18T13:45:55+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/288/2016/10/07151207/Niederer-voorlezen-4.jpg
nieuws