Provincie steunt innovatie via Care Innovation Center en Slimmer Leven

Foto: Health Innovation School

Brabantse bedrijven en kennisinstellingen in de life sciences & health-sector zijn succesvol in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg.

Door die inspanningen nog meer te verbinden met de huidige veranderingen en trends in de zorg, kan Brabant zich verder ontwikkelen tot een toonaangevende regio op dit gebied. De provincie Noord- Brabant verleent daarom een subsidie van ruim 8,5 ton aan het Care Innovation Center (CIC) en coöperatie Slimmer Leven voor het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’.

De organisaties Slimmer Leven en het Care Innovation Center werken samen met Brabantse middelgrote en kleine bedrijven aan het testen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. Innovaties kunnen hierdoor sneller naar de markt worden gebracht. Het project maakt het mogelijk dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats krijgen, of dat nou thuis, bij de huisarts of in het ziekenhuis is. Consulten en controles kunnen bijvoorbeeld dankzij digitale toepassingen op afstand plaatsvinden. Ontwikkelaars werken in het project samen met patiënten en zorgmedewerkers. Zij kunnen hierdoor hun product toespitsen op de behoeften van de gebruikers en deze verder ontwikkelen voor toepassing op grote schaal.

Betere zorg
De provincie vindt het belangrijk dat innovatieve toepassingen in de zorg snel in gebruik worden genomen, zeker nu de vraag naar zorg door de vergrijzing groeit waardoor personeelstekorten verder kunnen oplopen. Medewerkers in de sector kunnen zich nog bewuster worden van de voordelen van nieuwe technologie en vaardiger worden in de toepassing ervan. Onderdeel van het project is de Health Innovation School waarin vijftig Brabantse zorgprofessionals met elkaar werken aan meer efficiënte en vraaggestuurde zorg.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “Het CIC en Slimmer Leven verbinden de economische topsector Life Sciences & Health met de praktijk. Ze zijn daardoor voor de provincie een belangrijke partner om de kennis van ondernemers en onderwijsinstellingen te laten werken voor de gezondheidszorg van morgen. Dat biedt versterkt de innovatiekracht van de sector die daardoor nieuwe producten voor de zorg kan blijven ontwikkelen.”

Partners
Verschillende organisaties in de regio’s West- en Oost-Brabant houden zich bezig met innovatie in de gezondheidszorg. Twee van deze partijen zijn de coöperatie Slimmer Leven en het Care Innovation Center (CIC). Het CIC wordt ontwikkeld en gefinancierd door zorgorganisaties in West-Brabant; Tante Louise, Groenhuysen en Bravis vormen samen het bestuur. Slimmer Leven is een coöperatie in Zuidoost-Brabant met ongeveer 60 leden: huisartsen, zorgaanbieders, -groepen en -verzekeraars, kennisinstellingen, overheden, woningbouwverenigingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Het project duurt 3,5 jaar en wordt naast de provincie gefinancierd door CIC en Slimmer Leven. Zij dragen gezamenlijk ook ongeveer 8,5 ton bij, in geld en in menskracht.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden