Jongerenrozen uitgedeeld aan Stijn, Veronique en The Dutch Bears

Foto: Danny van den Aarsen

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikte burgemeester Han van Midden drie Jongerenrozen uit. De Jongerenroos is een initiatief van de Roosendaalse Jongerenraad en werd in 2019 door de gemeenteraad via een raadsbrede motie ingevoerd.

De Jongerenroos kan worden toegekend aan jongeren tot en met 25 jaar, die zich op bijzondere wijze ingezet hebben voor de gemeente Roosendaal. Deze Jongerenroos wordt ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

Dit jaar ging de Jongerenroos op voordracht van de Roosendaalse Jongerenraad naar:

1. The Dutch Bears

Zij hebben zich op bijzondere wijze ingezet om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog niet verloren te laten gaan, door onder andere enkele jaren geleden een gedeelte van de route van de Engelse bevrijders van Roosendaal te lopen en afgelopen jaar een gedeelte van de route van de Canadese bevrijders van Bergen op Zoom. Zij hebben alles op film vastgelegd en daarbij ook diverse mensen geïnterviewd. Ze gaan verder naar herdenkingen en leveren daar, zoals bij de Jongerenherdenking Roosendaal ook jullie bijdrage aan. Nu zijn er zelfs ideeën om in Canada lezingen te houden over de documentaire die zij in Bergen op Zoom hebben gemaakt.

2. Stijn van Looveren.

Stijn zet zich al jaren op bijzondere wijze in voor de leefbaarheid van het mooie dorp Wouwse Plantage. Onder andere is hij al 9 jaar als bestuurslid één van de drijvende krachten achter de Stichting KinderVakantieWerk Wouwse Plantage. Naast het mede organiseren van diverse activiteiten heeft hij een belangrijke bestuurlijke bijdrage geleverd bij het opzetten van de stichting in de huidige vorm, waardoor de financiële toekomst van het KinderVakantieWerk duurzaam is geborgd. Hij is verder sinds 2010 (sinds 2019 penningmeester) actief in de Stichting Bewonersplatform Wouwse Plantage, waarin hij de belangen van de jeugd en jongeren van dit dorp vertegenwoordigt. Hij was onder meer actief in de activiteitencommissie en de commissie Natuurpoort Wouwse Plantage. En was één van de drijvende krachten achter het ‘Kern Met Pit project’ en het WPMobiel initiatief. Dit laatste heeft zelfs geleid tot een bijzonder project waaraan een grote subsidie door de Provincie Noord-Brabant is toegekend.

3. Veronique Opmeer

Veronique is een zeer enthousiaste jongedame bent, die geen genoegen neemt met ‘dat gaat niet’. Met haar doorzettingsvermogen en eigen wil maken heeft ze een dynamisch en zeer afwisselend leven, waarin zij een toegevoegde waarde biedt aan het leven van anderen. Een toegevoegde waarde voor met name lotgenoten, mensen met een verstandelijke beperking. Ze is hulp in de Leerklas, een groep waar dagelijks mensen bij elkaar komen, die ongeacht leeftijd en niveau zich willen blijven ontwikkelen en leren. Ze werkt als hulp-juf met veel enthousiasme in de kleuterklassen van basisschool ZieZo, waar ze door haar inzet en aandacht een soort 2 e juf voor de kinderen is. En verricht ze diverse hand- en spandiensten. In 2019 is zij afgestudeerd als ervaringsdeskundige aan de Fontys Hogeschool. Als ervaringsdeskundige geeft zij onder andere voorlichting aan teams hoe het is om in een woongroep te wonen en hoe fijn het is om je eigen leven te mogen leiden. Tot slot is zij voorzitter van de bewonersraad van S&L Zorg, werkzaam bij de Servicedesk van S&L zorg en speelt zij toneel bij theatergroep Respect. Al met al iemand, die zich op bijzondere wijze inzet voor de maatschappij met een houding die rolmodel staat voor gelijkwaardigheid en erbij horen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden