Adviesraad sociaal domein Roosendaal van start

Foto: redactie

De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein is officieel van start gegaan. Er is een kernteam van vijf leden geformeerd die deelnemen in deze adviesraad. Op donderdag 6 februari 2020 stelden de vijf leden zich voor aan de raad van de gemeente Roosendaal.

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna: adviesraad) is onafhankelijk en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van sociaal beleid. Het team bestaat uit inwoners van de gemeente die een speciale passie hebben voor het sociaal domein. Leden van de adviesraad oefenen invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt op de beleidsterreinen Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat dan om wonen, zorg, welzijn, inkomen, werk en jeugdbeleid.

Verbinding met achterban

Voorzitter adviesraad Ad Vos: “We streven er naar de kennis en ervaring die bij de Roosendaalse bevolking aanwezig is bij onze werkzaamheden te betrekken. Hiervoor wordt steeds verbinding gezocht met zowel personen als ook instellingen via een netwerk van expertise. We vinden de verbinding met onze achterban erg belangrijk en we zijn ervan overtuigd dat met name de intensiteit van die verbinding doorslaggevend is voor het al dan niet welslagen van de adviesraad.”

De adviesraad gaat de komende tijd ook uitvoerig kennismaken met de gemeentelijke organisatie en haar betrokken ambtenaren. De Adviesraad Sociaal Domein slaat op deze manier een brug tussen de inwoners en de gemeente.

Wethouder Klaar Koenraad: “We willen dat iedere Roosendaler kan meedoen in onze samenleving. Ik verwacht dat deze nieuwe adviesraad ons scherp houdt en structureel meedenkt. Ik verheug mij op een prettige samenwerking waardoor wij onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn binnen het sociaal domein.”

Contact adviesraad

De adviesraad bestaat tot nu toe uit vijf enthousiaste leden, maar kan nog aanvulling gebruiken van drie leden. Het is van belang dat het betrokken inwoners betreft die vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen denken over onderwerpen in het sociaal domein. Heeft u een vraag over zorg en sociale voorzieningen aan de adviesraad of wilt u meedoen in de adviesraad? Stuur een e-mail naar [email protected]

  • De website wordt de komende tijd nog geactualiseerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden