Vragenlijst invullen om samenwerking met Roosendalers te onderzoeken

Foto: redactie

De gemeente Roosendaal houdt een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst op Roosendaal.nl.

Inwoners die de vragenlijst op papier willen invullen kunnen dit doorgeven aan de [email protected] of 0165 579 277. De vragenlijst kan tot 1 december worden ingevuld.

Zo onderzoekt de gemeente of inwoners vinden dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als dat kan. Naast inwoners, vullen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Roosendaal een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben.

Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt. Bij het onderzoek maakt de gemeente Roosendaal gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden