Stichting Sport als Middel ontvangt opbrengst Foute kersttruien dag

Foto: Sportalsmiddel

Begin januari kregen we een telefoontje van Brit Hertman van Pollux, Stichting Sport als Middel was uitgekozen als goed doel voor de opbrengst van hun jaarlijkse foute kersttruien dag. Jaarlijks organiseert Pollux als afsluiting van het jaar intern een foute kersttruien dag. Voor iedere medewerker die een foute kersttrui draagt tijdens de kerstbijeenkomst doneert Pollux geld aan een goed doel!

Ook in 2020 deden weer een flink aantal medewerkers, op kantoor en vooral vanuit huis mee met deze actie. Dat leverde de nodige fantastische foto’s op, maar ook € 500,- voor Stichting Sport als Middel. Tijdens de uitreiking van de cheque lichtte de Algemeen Directeur van Pollux, mevrouw Henriette Petersen, toe dat zij onze visie en aanpak een warm hart toedraagt. Deze sluiten goed aan bij de missie en kernwaarden van Pollux. Vooral ook de vernieuwende wijze waarop de stichting de signaalfunctie van verenigingen vorm geeft heeft haar bijzondere belangstelling.

Trainers krijgen te maken met signalen van spelers waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Het is belangrijk dat zij deze signalen ergens kunnen neerleggen, want een trainer is een vrijwilliger en geen hulpverlener. Maar zij kunnen wel een heel belangrijke signaalfunctie vervullen waarmee ze voor de betreffende jeugd/(jong) volwassene het verschil maken.

Stichting Sport als Middel heeft een nieuwe vrijwilligersfunctie, de ‘Coördinator Signalering’, geïntroduceerd. Deze vrijwilliger is de spin in het web met betrekking tot het verzamelen van de signalen die vrijwilligers binnen een vereniging opvangen en het doorzetten hiervan naar de juiste instanties. In het lopende project Sport als Middel Roosendaal is de eerste Coördinator Signalering inmiddels geworven.

Het vroegtijdig her- en onderkennen van misstanden is erg belangrijk. Dit kan er toe bijdragen dat problemen klein, beheersbaar en sneller oplosbaar zijn. Een professional kan eerder en adequater ingrijpen in het ontwikkelingsproces van een (jong) kind en het gezin (als dit nodig is). Het doel is dat vroegtijdig signaleren er tevens toe leidt dat degene bij de vereniging actief kan blijven en zo mee kan blijven doen binnen de samenleving.

Een onverwachte donatie en vervolgens ook nog een prettig gesprek, dat is toch een mooie start van 2021!

Reacties

Cookieinstellingen