Meer mogelijkheden na vaccinatie; ben jij voor of tegen een testbewijs-samenleving?

Foto: Pexels

Het kabinet is een consultatieronde gestart om op grote schaal testbewijzen te kunnen gaan inzetten bij het heropenen van de samenleving. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden, is de achterliggende gedachte.

Testbewijzen

Het voorstel om de Wet publieke gezondheid (Wpg) in deze zin aan te passen ‘is erop gericht testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca,’ aldus een overheidsbericht. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs via een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs te kunnen geven.

Conceptwet

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van ‘de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties’. Tot en met maandag 15 maart kan iedereen die dat wil de conceptwet via de link onderaan dit artikel lezen en becommentariëren. Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

  • KLIK HIER voor het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’ en geef je feedback

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden