Inwoners kunnen ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal inzien

Foto: Gemeente Roosendaal

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal ter inzage te leggen. Met dit plan wordt aan de binnenstad van Roosendaal een prachtig, duurzaam en voorheen verborgen gebied toegevoegd. Het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de omliggende scholen sluiten in dit plan beter aan op hun omgeving. Het gebied wordt de schakel tussen binnenstad en station, bereikbaar voor de bewoners en bezoekers van de stad. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 april 2021 zes weken ter inzage.

Ontwikkeling Groot Mariadal
Wethouder Toine Theunis: “Alle partijen die samenwerken aan de ontwikkeling van Groot Mariadal staan in de startblokken om met behoud van het prachtige klooster en haar tuinen een mooi gebied te ontwikkelen. Een aantrekkelijke doorgang van het station naar het centrum, waar iedereen trots op kan zijn. We hebben ruim de tijd genomen om de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan zorgvuldig te verwerken. Met buren uit de omliggende straten en belanghebbende partijen zijn gesprekken gevoerd om inspraak te verduidelijken en mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Daarnaast zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd of geactualiseerd. Nu is het tijd voor een volgende processtap, de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.”

Verandering en meerwaarde voor Roosendaal
De ontwikkeling van Groot Mariadal gaat veel betekenen de komende jaren. Voor verkeer, parkeren, drukte en uitzicht. Het resultaat na de werkzaamheden mag er ook zijn. Mariadal en omgeving wordt aantrekkelijker en het gebied tussen het station en het centrum van Roosendaal wordt straks een mooie doorgang. Een belangrijke functie binnen Groot Mariadal is weggelegd voor het rijksmonumentale klooster, met haar tuinen en geschiedenis. Het klooster geeft extra betekenis aan Groot Mariadal en het behoud van dit bijzondere complex is dan ook iets dat iedereen in de samenwerking motiveert. Kortom, met de nieuwe ontwikkelingen die worden toegevoegd, komen oud en nieuw samen in een gebied waar het goed vertoeven is.

Reageren binnen zes weken
Het ontwerpbestemmingsplan is online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het bestemmingsplan op papier inzien. Een exemplaar daarvan ligt in Klooster Mariadal, de tijdelijke huisvesting van de gemeente. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Kijk op www.roosendaal.nl/grootmariadal, een afspraak hiervoor is nodig. Gedurende de tijd dat het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden