Feestelijke aftrap werkzaamheden Kasteel van Wouw

Foto: Gemeente Roosendaal

Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw.

Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het realiseren van natuurontwikkeling, waterberging en waterinfiltratie in het gebied.

Aantrekkelijke combinatie

De gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen worden de komende maanden hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht zal ook worden ingezet voor waterinfiltratie en waterberging. Ook wordt er rondom de gracht een ecologische verbindingszone aangelegd, waarbij waterpoeltjes met elkaar worden verbonden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke combinatie van cultuur, watermanagement, natuur, landschap en recreatie.

Archeologische waarde

Het Kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. Het kasteel is vermoedelijk al in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als een ronde waterburcht. Aan het eind van de vijftiende eeuw is om de burcht een vesting gerealiseerd. Deze vesting had vier hoektorens die met aarden wallen aansloten op een voorpoort en een buitengracht. In deze periode werd ook de voorburcht gemoderniseerd.

Komt u ook?

Om de start van de werkzaamheden kracht bij te zetten, organiseren we op donderdag 22 juli om 15.00 uur een feestelijke start van de werkzaamheden. Dit doen we op de Kasteelweide in Wouw. Naast wethouder Inge Raaijmakers, zijn ook Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw) en Hans Peter Verroen (Waterschap Brabantse Delta) aanwezig. Wethouder Inge Raaijmakers gaat donderdag een symbolische eerste schop in de grond zetten, ten teken van de officiële start van de werkzaamheden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden