Stadstuin Van Hasselt zorgt voor meer groen in de binnenstad

Foto: Gemeente Roosendaal

Vandaag vierde wethouder Cees Lok, samen met de mensen die meewerkten aan de voorbereidingen van dit project, de start van de aanleg van de nieuwe stadstuin Van Hasselt. Deze stadstuin wordt
aangelegd tussen het Tongerlohuys, schouwburg De Kring en het Koetshuis.

Het ontwerp voor Stadstuin Van Hasselt, waaraan vanaf nu tot begin 2022 gewerkt wordt, is gemaakt samen met medewerkers van De Kring, het Tongerlohuys, de eigenaar van de Koetshuistuin en ALWEL.

Bijdrage aan een aantrekkelijke binnenstad

Deze vergroening draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad. Bovendien speelt Roosendaal zo ook in op  het veranderende klimaat. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij aan dit project. Op 8 juli heeft de Roosendaalse gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor deze tuin. Het definitief ontwerp is uitgewerkt en goedgekeurd, het krediet is beschikbaar gesteld; Stadstuin van Hasselt wordt werkelijkheid!

Stadstuin Van Hasselt is straks een aangename, groene plek om te vertoeven of doorheen te wandelen. Het regenwater van de daken van de panden rond de stadstuin wordt afgevoerd via de wadi en de gracht rondom het Tongerlohuys. Omdat het waterniveau per seizoen anders is, krijgt Stadstuin Van Hasselt in elk seizoen een ander karakter. Er komen vlindervormige paden en groene borders met bomen en planten. Verder komen er zitranden waar je lekker in de zon kunt zitten. Basisscholen uit de buurt kunnen er een buitenles verzorgen. In de Stadstuin komen beelden uit de collectie van het Tongerlohuys en krijgt het kunstwerk de Groenfabriek een plek.

Wethouder Cees Lok is blij met de start van dit project: “Door deze stadstuin investeren we in een aantrekkelijke binnenstad en zorgen we voor meer groen. Gezamenlijk met het bestuur van de binnenstad en de provincie Noord-Brabant versterken we de binnenstad voor bezoekers en inwoners en dragen we bij aan klimaatadaptie” Ook Ad Dekkers van het binnenstadsbestuur ziet de stadstuin graag komen: “Deze bijzondere stadstuin verstrekt onze binnenstad als ‘huiskamer van de stad’

Hard nodig dat klimaatadaptatie een vanzelfsprekendheid wordt

Simon Lavrijsen: “We zijn blij dat er veel animo was voor de provinciale subsidiepot klimaatadaptatie, met mooie projecten zoals deze als resultaat, want het is hard nodig dat klimaatadaptatie een
vanzelfsprekendheid wordt.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden