Roosendaal investeert fors in huisvesting basisonderwijs

Foto: Gemeente Roosendaal

Het college heeft besloten om het zogenaamde huisvestingsprogramma 2022 vast te stellen, inclusief een geactualiseerd programma 2020 en 2021.

Daardoor komt de komende jaren ruim 33 miljoen euro vrij voor nieuwe basisscholen in Roosendaal. Het huisvestingsprogramma is in overleg met de schoolbesturen opgesteld en stelt hen in staat om de nieuwbouw- en verbouwplannen voor de komende jaren uit te voeren.

Het college acht deze enorme investeringen noodzakelijk, omdat een aantal schoolgebouwen verouderd is. Lang is gepoogd om door middel van een zogenaamde doordecentralisatie de scholen zelf regie te geven over hun bouwplannen op basis van hun daarmee samenhangende ambities. Gesprekken hierover zijn in oktober gestaakt, toen bleek dat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de doordecentralisatie. Er is daarna met alle partijen hard gewerkt aan dit huisvestingsprogramma voor de komende jaren. Wethouder René van Ginderen: “Doordecentralisatie is niet gelukt, maar dat was ook nooit een doel op zich. Uiteindelijk gaat het er voor alle betrokkenen om dat kinderen in Roosendaal les krijgen in moderne, frisse en duurzame scholen.

De programma’s waar het college nu over heeft besloten geeft de schoolbesturen de ruimte om de komende jaren elf gloednieuwe scholen te bouwen en nog een aantal scholen en gebouwen te onderhouden volgens de laatste normen. Voor de uitvoering hiervan wordt een gezamenlijke planning gemaakt, zodat er op ordentelijke wijze tijdelijke huisvesting geregeld kan worden.

Wethouder René van Ginderen: “Pakweg 1/3 van de scholen in het basisonderwijs worden met deze investering vernieuwd. Samen met de investeringen in het voortgezet onderwijs timmert Roosendaal hard aan de weg om moderne eigentijdse schoolvoorzieningen te realiseren voor onze kinderen en jongvolwassenen in stad en dorpen.”

Reacties

Cookieinstellingen