Handbalvereniging Heerle maakt het verschil voor kinderen, die het (even) moeilijk hebben.

Vlnr: Simone Danen, Coördinator Signalering en Ellen Speek - de Regt, Handbal Technische Commissie.
Foto: Handbalvereniging Heerle

H.V. Heerle heeft als doel om alle kinderen en volwassenen de kans te bieden om handbal te beoefenen. Het gaat bij H.V. Heerle niet alleen om het sportieve doel, maar ook om een sociaal en maatschappelijk karakter.

Stephan Kuijpers, voorzitter van Handbalvereniging Heerle geeft aan dat de maatschappelijke vraagstukken waar een bestuur mee te maken krijgt steeds ingewikkelder worden. ‘Een vereniging kan deze niet in zijn eentje oplossen, vandaar dat wij de samenwerking zoeken met partijen zoals Stichting Sport als Middel. Met hen werken we onder andere samen in het project ‘Vroegsignalering in de sport’, waaraan nog een aantal Roosendaalse sportverenigingen deel nemen. In dit project heeft Stichting Sport als Middel een aanpak opgezet, gericht op het doorbreken van de problemen van kinderen, die het (even) moeilijk hebben, om te voorkomen dat deze problemen leiden tot (nog meer) negatieve ervaringen in het gezin, op school of elders. Hierin is de nieuwe vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering ontstaan. Het doel is het tijdig herkennen van signalen, het juist rapporteren en het -zo nodig- tijdig en adequaat doorzetten naar hulp, die betrokkene(n) verder kan helpen. Hiermee willen we het verschil maken voor kinderen (en gezinnen) die het (even) moeilijk hebben.’

‘Handbal is veel meer dan sport alleen,’ benadrukt ook Ellen Speek – de Regt, die deel uit maakt van de Handbal Technische Commissie. ‘Het is een manier om te ontspannen, er bij te horen en vriendschappen te sluiten. Maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten, dat ook onze trainers te maken zouden kunnen krijgen met signalen van spelers, dat er iets aan de hand is. Het is een maatschappelijk gegeven, dat er kinderen zijn voor wie sporten een manier is om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid, zoals een onveilige thuissituatie, verwaarlozing, armoede of andere problemen. Covid en bijbehorende maatregelen maken deze situatie alleen maar urgenter.’ Simone zal in haar rol van Coördinator Signalering de twee vertrouwenscontactpersonen die binnen onze vereniging aanwezig zijn aanvullen.

Dit wordt bevestigd door Stéphan Kuijpers. ‘Simone richt zich op de trainers en coaches en zal nauw contact hebben met de Handbal Technische Commissie. Zij zal tijdens trainingen aanwezig zijn en met trainers overleggen. Simone staat in direct contact met de trainers en coaches en HTC. De vertrouwenscontactpersonen staan meer op afstand en zijn per mail en telefonisch bereikbaar. Wij zijn er van overtuigd dat de samenwerking bijdraagt aan het sneller melden. Erover praten kan ervoor zorgen dat er vroegtijdig een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie of dat de situatie niet verergert of zich herhaalt.

De komende tijd zullen we als vereniging samen met Stichting Sport als Middel het signaleringsproces verder vorm geven. Zo ontwikkelen zij voor ons en de andere verenigingen in het project signaalkaarten. Hierop staan de kenmerken van een signaal, denk aan huiselijk geweld. Met de signaalkaarten kunnen Simone en de trainers en coaches nagaan of hun eigen waarneming in overeenstemming is met feitelijke signalen. Ook ontwikkelen zij in samenwerking met lokale en landelijke partners een handreiking bij signalen. Deze handreiking is bedoeld als richtlijn voor vrijwilligers in de sport bij vermoedens van misstanden.

‘Als vereniging maken we er werk van, dat elke trainer en coach voldoende is toegerust, om signalen te herkennen en de juiste stappen weet te nemen,’ geeft Ellen aan. ‘Simone wordt door Stichting Sport als Middel ondersteund bij het opbouwen van een relevant netwerk. Zij kan de signalen – zo nodig – bij de juiste professionals neerleggen. Op deze manier dragen we er als vereniging aan bij, dat deze kinderen de juiste hulp/ondersteuning krijgen én dat de trainers worden ‘ontzorgd.’ Zij kunnen zich dan met een gerust hart op hun kerntaak  richten. Als vereniging sluiten we ons dan ook van harte aan bij de slogan van Stichting Sport als Middel: Niemand aan de zijlijn!’

Aan andere verenigingen zouden we willen zeggen, doe met ons mee in het project en maak ook het verschil voor kinderen die het (even) moeilijk hebben én voor uw trainers, coaches, jeugdleiders. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Stichting Sport als Middel www.sportalsmiddel.nl

 

Reacties

Cookieinstellingen