Subsidie voor boscompensatie in Brabant opengesteld

Foto: Holly Klein Oonk

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Een brede doelgroep, zoals particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kan subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos.

Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden.

De nieuwe subsidieregeling vloeit voort uit de specifieke uitkering die de provincie Noord-Brabant heeft ontvangen van het rijk. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen Euro. Voor natuurherstel van Natura 2000 gebieden was het soms nodig om bomen te kappen. De subsidie is bedoeld om gekapte bomen te compenseren buiten het Natuurnetwerk Brabant.

Elke boom telt
Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur: “We zien in Brabant een steeds grotere verbondenheid van de Brabanders met de natuur. Dat is mooi, want elke boom telt. Met onze partners werken wij hard in Natura 2000- gebieden en in het Natuurnetwerk Brabant om onze kwetsbare natuur te verbeteren en te versterken. Met déze subsidieregeling kunnen we juist ook andere partijen en particulieren helpen bij het realiseren van nieuwe natuur buiten de aandachtsgebieden.” Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de uitvoering van projecten voor boscompensatie uiterlijk in december 2025 te zijn afgerond.

Bron: Provincie Noord-Brabant

Reacties

Cookieinstellingen