Roosendaal in beeld voor Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Foto: Gemeente Roosendaal

Gemeente verovert plek bij lancering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Vanaf maandag 4 juli 2022, heeft gemeente Roosendaal één van de vier plekken weten te bemachtigen bij het Kabinet en zet hiermee grote stappen in de aanpak en verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid in wijken op de lange termijn (15 tot 20 jaar).

Ambitie integrale wijkaanpak De vele inspanningen en het lobbywerk vanuit Roosendaal zijn beloond. Het vorige kabinet had 16 gebieden aangewezen waar met extra middelen gewerkt wordt om wijken te verbeteren. In het nieuwe Nationaal Programma worden vanaf vandaag daaraan vier plekken toegevoegd. Gemeente Roosendaal heeft één van de vier plekken. Deze ontwikkeling is een prachtige uitkomst die naadloos aansluit op de ambitie voor de integrale wijkaanpak uit het ambitieakkoord. Wethouder Leefbare buurten en dorpen, Evelien van der Star; “Het is een prachtige prestatie dat we als Roosendaal deze plek hebben bemachtigd, tegelijkertijd geeft het ook aan dat we te maken hebben met fysieke en sociale uitdagingen in onze wijken. Door nauwe samenwerkingen en met de toepassing van deze nieuwe aanpak kunnen we concreet aan de slag gaan met duurzame en zichtbare oplossingen in de wijken”. De andere drie gemeenten die ook een plek krijgen zijn Dordrecht, Delft en Vlaardingen.

Strenge voorwaarden
Er gelden wel strenge programmavoorwaarden: gemeenten moeten zelf bijvoorbeeld ook prioriteit geven aan het stedelijke focusgebied; een lokale alliantie smeden met partijen die het verschil kunnen maken (zoals politie, corporatie, school, werkgever, zorg etc.). De burgemeester heeft in het Nationaal Programma een bijzondere positie gekregen omdat het Kabinet het van belang vindt dat de doelstellingen langer dan een collegeperiode van vier jaar gelden. Doelstelling van de afspraken is dat het om een periode van 15-20 jaar gaat. Het gebiedsplan moet integraal, concreet en afrekenbaar zijn. Samen met de portefeuillehouder leefbare buurten en dorpen trekt de burgemeester gezamenlijk bestuurlijk op vanuit het Nationaal Programma. Momenteel brengen wij nader in beeld wat het voor de organisatie verder
betekent.

Lokaal en nationaal de krachten bundelen
De plek in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) betekent lokaal voor Roosendaal inzet op leefbaarheid en veiligheid in wijken op de lange termijn. Ook op nationaal niveau betekent dit dat er een andere aanpak wordt gehanteerd. Gemeenten, lokale partners als scholen, politie, woningbouwcorporaties en ook ministeries werken samen om lokaal het verschil te maken. Er is geleerd van eerder wijkenbeleid en deze nieuwe aanpak komt vooral van onderop en is niet opgelegd vanuit Den Haag. Het Kabinet pakt wederom kwetsbare wijken aan en investeert hier fors geld in. Dit zorgt ervoor dat de ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken op een vernieuwende manier nauw samen kunnen werken om te zorgen dat inwoners profiteren van de groeiende welvaart in Nederland en dit merken in hun buurt/wijk.

  • Voorbeelden hiervan zijn;
  • Het ministerie van Justitie & Veiligheid investeert 82 miljoen euro in preventie én in een stevige aanpak.
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert 20 miljoen euro in de aanpak van problematische schulden van mensen.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties pakt slechte particuliere huizen aan en vervangt er 25.000, zodat mensen weer een prettige woning én leefomgeving hebben.
  • De kennisinfrastructuur gaan wordt verbeterd en verbreed, zodat lessen en goede voorbeelden ook in andere gebieden gebruikt kunnen worden.

Door deze investeringen te maken en daar waar nodig regels aan te passen of te verbeteren kunnen er in de (lokale) uitvoering minder verkokerde doorbraken gerealiseerd worden.

Roosendaal, Dordrecht, Delft en Vlaardingen zitten nu in de startfase terwijl de andere 16 gebieden al ruim twee jaar bezig zijn. Juist hierdoor is onze motivatie nog groter om aan de slag te gaan met het vormen van een maatschappelijke alliantie en concreet plan. De ambitie is om dat nog dit kalenderjaar concreet te maken.

Bron: Gemeente Roosendaal

Reacties

Cookieinstellingen