Aanvragen van Sportinitiatieven 2021

Foto: Franklin Heijnen / Flickr cc by-sa-2.0

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de subsidieregeling Sportinitiatieven 2021 vastgesteld.

Het is vanaf 1 juli mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2021 voor activiteiten die gericht zijn het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie en/ of het stimuleren van het maken van gezonde
beweeg- en voedingskeuzes. Het subsidieplafond is € 30.000,- en per aanvraag is het maximale bedrag €4.000,- De subsidieregeling Onderwijsachterstanden 2020-2022 wordt gewijzigd op de onderdelen
schakelklassen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

1) Voor 2021 en 2022 wordt het subsidieplafond voor schakelklassen verhoogd voor uitbreiding van verschillende locaties schakelklassen en om de bestrijding van onderwijsachterstanden integraal aan te
pakken.
2) In de regeling wordt er uitgegaan van het aanbieden van een erkend VVE programma, aan peuters met een indicatie, met een norm van 8 uur per week contacturen, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De verhoging naar 16 uur per week geldt als leidraad per 1 januari maar is verplicht met ingang van 1 augustus 2020. De verhoging naar 16 uur VVE zal uitgesteld worden naar 1 oktober 2020. Onder andere vanwege het corona virus, hebben kinderopvangcentra niet voldoende tijd gehad om zich hierop voor te bereiden.

Bron: gemeente Roosendaal

Reacties

Cookieinstellingen