Sloop gestart oude gebouw De Stappen

Foto: Gemeente Roosendaal

Woensdagochtend heeft onderwijswethouder René van Ginderen met het omverrijden van een muurtje bij KPO Kindcentrum De Stappen het startsein gegeven voor de sloop van het oude schoolgebouw.

Dit onder toeziend oog van de kinderen en de directeur Rini Damen van de school in Wouw. Als alles volgens planning verloopt zal in januari 2021 worden gestart met de nieuwbouw, die eind 2021 of begin 2022 wordt opgeleverd.

“Belangrijke mijlpaal voor de kinderen”

Wethouder Van Ginderen: “We zijn blij met deze belangrijke mijlpaal voor de kinderen, hun ouders en hun leerkrachten van De Stappen. Eigenlijk heeft bijna iedereen in Wouw zo wel zijn of haar linkjes met deze plek. Fijn dat we eindelijk aan de slag kunnen, na een korte onderbreking omdat we het vleermuizenonderzoek nog moesten afwachten. Maar daar hebben we inmiddels ervaring mee in onze gemeente.” Er bleken, na uitgebreid onderzoek, geen vleermuizen te huizen in de delen die gesloopt moeten worden voor het nieuwe plan.

Planning

“Naar verwachting is de sloop begin december afgerond en kan de aannemer in januari beginnen met de bouw van KPO Kindcentrum De Stappen. Onder voorwaarde dat de definitieve bouwvergunning in november wordt afgegeven,” aldus directeur Rini Damen. “In het nieuwe kindcentrum worden meerdere voorzieningen geïntegreerd. Natuurlijk de basisschool en kinderopvang, maar ook jeugdzorg, jeugdfysiotherapie, logopedie en meer. Verschillende disciplines die op elkaar aansluiten en werken vanuit één visie op de ontwikkeling van het kind. We kunnen sneller handelen en inspelen op behoeften die spelen in het dorp. Zowel individuele als gezamenlijke behoeften.”

De nieuwbouw van De Stappen komt op een andere plek dan de huidige locatie waardoor ook de verkeerssituatie verbetert. Het loop- en fietsverkeer zal via de Geerhoek plaatsvinden en de Kiss & Ride zone voor het autoverkeer gaat over de Kloosterstraat. Verder richt de gemeente de omgeving van de school verder in onder andere door het aanleggen van parkeerplaatsen.

Visie

De gezamenlijke visie van de deelnemende partijen in het kindcentrum is dat kinderen recht hebben op een veilig en uitdagend leerklimaat in hun eigen omgeving, samen met andere kinderen uit de buurt. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, staat open voor álle kinderen en ouders en het sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen. Ieder kind moet in het kindcentrum zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen. In eigen tempo en naar eigen vermogen.

Klaar voor de toekomst

“Het belooft een unieke plek te worden! Het nieuwe gebouw is open, transparant en modern. Het pand heeft twee verdiepingen en voldoet aan de meest recente eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en comfort,” weet directeur Damen. Wethouder Van Ginderen: ”Het ontwikkelen van  talenten, zoals dat benoemd wordt in de gezamenlijke visie, spreekt mij als onderwijswethouder enorm aan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij in onze samenleving, en hier gaan ze voor ieder kind op zoek wat die bijdrage kan zijn. Juist ook in de hechte samenleving die het dorp Wouw is, is dat van grote waarde. Zo blijft het waardevolle dorpsleven behouden.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden