Maximale subsidie voor T’plein initiatieven

Foto: T’plein

Voor de tweede keer in successie kent de gemeente Roosendaal aan T’plein | Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo de maximale subsidie ‘Maatschappelijke Initiatieven‘ toe van 10.000 euro. Op het overzicht van toegekende subsidies spreekt de gemeente ten aanzien van T’plein over ‘allerlei culturele activiteiten’.

Een alleszins terecht opmerking volgens T’plein, want het jaarprogramma van het cultuurplatform telt meer dan 15 kleine(re) en grote(re) evenementen/activiteiten. Het bestuur van T’plein ziet de toekenning van de subsidie niet alleen als een welkome financiële tegemoetkoming, maar ook als een blijk van waardering en erkenning van gemeentezijde.

Organiseren, faciliteren en samenwerken

T’plein stelt zich ten doel het Tongerloplein als cultuurplein te promoten. Hierbij is het niet de bedoeling om zelf alle culturele activiteiten/evenementen te organiseren. Een deel van de activiteiten wordt dan ook in nauwe samenwerking met andere organiserende instanties gerealiseerd. In dat verlengde staat T’plein naast de organisatie van eigen evenementen ook voor de ontwikkeling en realisatie van faciliteiten die nodig zijn om culturele activiteiten en evenementen op het plein mogelijk te maken. Zoals op het gebied van licht, geluid, overkapping, horeca, maar ook het centraal regelen van vergunningen, meldingen van (kleine) evenementen, subsidieaanvragen, sanitaire voorzieningen, EHBO, afzettingen en PR (website, Facebook, andere media, drukwerk, etc.).

Evenementen en activiteiten

Evenementen die T’plein sinds de oprichting in 2013 zelf in het leven heeft geroepen, deels in samenwerking met derden, zijn o.a. VIVRE! (Franse dag), BEATLES (muziekmarkt/live muziek), het Salsa Event en Tongerlo Kerst Roosendaal (familiespektakel met veel live muziek). Nieuw in 2018 zijn de Leerlingen Muziek Dag (dit jaar in het teken van 750 jaar Roosendaal) en een heus jaren ’60/70 Soul Festival. De faciliterende en meedenkende rol van T’plein komt tot uiting bij de inmiddels jaarlijkse, traditionele muziekdag van Muziek Vereniging Roosendaal, het bouleweekend van TongerloBoule en het Bevrijdingsfestival dat 5 mei jl. voor de tweede keer plaatsvond. Naast alle bovengenoemde activiteiten en evenementen, organiseert en faciliteert T’plein van tijd tot tijd ook ‘zaterdagmiddagconcerten’ van bands en/of gezelschappen die gecontracteerd worden, dan wel van het podium op het Tongerloplein gebruik wensen te maken en op T’plein een beroep doen.

Vijf jaar T’plein

Dit jaar bestaat T’plein vijf jaar. Sinds de oprichting op 27 september 2013 is er veel gebeurd. Zoals in zo veel andere gevallen begon ook het toenmalige bestuur met ‘slechts’ de wens en het streven om van het Tongerloplein hét cultuurplein van Roosendaal te maken. Dankzij de medewerking van en de samenwerking met de gemeente, de ondernemers/partners van het Tongerloplein (De Kring, De Moriaan, Jack’s Casino, St. Jan en (sinds kort) Zeeën van Tijd), diverse culturele instanties en diverse sponsors staat T’plein op de kaart. Het aantal activiteiten en evenementen is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid, uitgebouwd en verder uitgekristalliseerd. Nieuwe activiteiten zullen ongetwijfeld komen. Daarnaast weten steeds meer organisaties en instanties het platform te vinden. Het is in dit verband geen geheim dat T’plein altijd bereid is mee te denken en open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden