Sloop van ruim 200 huurwoningen in de Josephwijk

Foto: Pexels

Woningcorporatie Alwel is voornemens om 229 verouderde huurwoningen in de Josephwijk te slopen en vervolgens vervangende nieuwbouw te realiseren.

Die werkzaamheden zullen naar verwachting in 2021 beginnen.

Informatieavond voor bewoners

Woningcorporatie Alwel heeft woensdagavond 3 oktober de bewoners van de 229 huurwoningen in de Josephwijk geïnformeerd over de toekomstplannen voor deze woningen. De woningen zijn bijna 100 jaar oud. Kenmerkend voor deze periode van sociale woningbouw is dat het kleine eengezinswoningen met een achtertuintje zijn. In de afgelopen decennia zijn de woningen een aantal keer gerenoveerd. De laatste renovatie was ongeveer 35 jaar geleden. De woningen liggen in de St.Josephstraat, Gildenbondstraat, Maxburgh, Valkenburgstraat, Rozestraat, Julianastraat, Voorstraat en Tulpstraat.

Haalbaarheidsonderzoek

Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt onder andere dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De bouwkundige kwaliteit is op meerdere vlakken onvoldoende: de woningen zijn niet geïsoleerd en hebben vochtproblemen. Ook moeten wij rekening houden met de toekomstige eisen voor duurzaamheid en energiebesparing. Na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s heeft Alwel geconcludeerd dat het ontwikkelen van een plan in de richting van sloop van de huurwoningen en vervangende – lager in aantal – nieuwbouw de beste optie is. Dit plan is nog niet concreet.

Planontwikkeling

De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van een plan samen met de bewoners en de gemeente. Naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden in 2021. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Marc van der Steen, Vestigingsmanager Alwel. “Het belangrijkste voor ons zijn de bewoners. Voor hen is de impact het grootst. Samen met de bewoners en de gemeente gaan we de wijk opnieuw opbouwen met verschillende woningtypes. Duurzaam en energiezuinig. De bewoners worden op verschillende manieren betrokken in het project. Een hiervan is dat ze zich kunnen aanmelden voor zogenaamde ‘meedenkgroepen’ op verschillende onderwerpen zoals Sociaal Plan en Stedenbouw.”

Zoals Marc van der Steen en Wethouder Toine Theunis het samen verwoorden: “We realiseren ons dat we aan het begin van een langdurig traject staan dat in fases wordt uitgevoerd. Door samenwerking met bewoners en andere partijen krijgt de Josephwijk een make-over en een positieve impuls op duurzaamheid en energiebesparing. Dit past binnen de visie van zowel de gemeente als Alwel voor een duurzame stad en maatschappij.”

'

Reacties

article
57185
Woningcorporatie Alwel is voornemens om 229 verouderde huurwoningen in de Josephwijk te slopen en vervolgens
https://roosendaal.nieuws.nl/nieuws/57185/sloop-ruim-200-huurwoningen-josephwijk/
2018-10-04T14:49:14+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/288/2018/10/04143910/construction-1491692_1280.jpg
nieuws