Samen werken aan minder armoede

Foto: Gemeente Roosendaal

Armoedebestrijding kan alleen slagen door intensief samen te werken. Dat was de belangrijkste conclusie onlangs tijdens de netwerkbijeenkomst voor alle partners (zowel in professionals als vrijwilligers) in Roosendaal op het gebied van armoede.

Het evenement was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over het bestrijden van armoede. In tafelsessies werden diverse onderwerpen behandeld die input moeten leveren voor het uitvoeringsprogramma armoede 2019.

Een actieve samenleving voor iedereen

De bijeenkomst komt voort uit een eerdere benoemde ambitie van wethouder Klaar Koenraad (o.a. armoedebeleid) om armoede te verminderen. Zij was trots om te zien hoe enthousiast en vastberaden de
aanwezigen waren om gezamenlijk de armoede in Roosendaal aan te pakken. “Roosendaal moet een stad zijn van iedereen, waar mensen zich kunnen ontwikkelen en ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben. De gemeente wil samen met alle partners bouwen aan een actieve samenleving waar iedereen mee kan doen. De aangereikte handschoen werd al snel opgepakt door de partijen. Dat is mooi om te zien.” Naast de netwerkbijeenkomst is de afgelopen maanden ook gewerkt om het buddytraject, dat bedoeld is om armoede in de stad te bestrijden, in 2019 te starten.

Samenwerken

De gevolgen van armoede gaan heel ver. Het gaat vaak niet alleen over het niet kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten door jong en oud. Ook grote gevoelens van schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid stress en depressies zijn vaak het gevolg van armoede. Een belangrijke oorzaak van armoede is meestal geld. ”We kunnen niet iedereen rijk maken, maar we kunnen wel aandachtig luisteren en de problemen die mensen ervaren als gevolg van armoede in beeld te krijgen. En dit zo veel mogelijk proberen op te lossen. Dit kan ik niet alleen. Daar heb ik u voor nodig. Naast het bieden van voorzieningen voor financiële verlichting wil ik samen met u ook bij de mentale gevolgen van armoede stilstaan en hier actie op ondernemen,” lichtte de wethouder toe.

Theo Vaes was één van de sprekers tijdens de bijeenkomst. Hij is ondernemer en medeoprichter van het Belgische ArmenTekort. “Armoede los je niet alleen op met extra geld of sociale huisvesting. Mensen die in armoede leven, bevinden zich in een web waar ze zelf niet uitkomen. Dat wij, als hulporganisaties samenwerken is dan ook hard nodig om deze mensen te helpen.” Armoede kan iedereen overkomen. Langdurige armoede leidt niet alleen tot geldproblemen, maar ook tot psychische problemen. Mensen die lang in armoede leven, verliezen vaak hun eigenwaarde en zien (én grijpen) daardoor geen kansen meer. Klaar Koenraad: “Ze blijven daardoor hangen in een vicieuze cirkel waar wij, gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners, ze uit moeten halen. Zij kunnen dit immers niet meer zelf. “

Kennisdelen

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was kennisdelen met elkaar. Er waren 5 vragen geformuleerd en 5 zogenaamde werktafels. Aan elke tafel werd kennis gedeeld over mogelijke oplossingen van de vraag. De rode draad van de mogelijke oplossingen is het verbeteren van de zichtbaarheid van de hulpverlening en het geven van tijd en aandacht aan hulpbehoevenden. Theo Vaes vatte het als volgt samen: “Aandacht en tijd is het kapitaal van de toekomst. Facebook en google verdienen hier miljoenen mee. Mensen in armoede helpen we dus door hen wat aandacht en tijd te geven en dat verdienen ze ook.”

De aanwezige professionals en vrijwilligers waren enthousiast over de netwerkbijeenkomst en hopen dat er in 2019 meerdere van dit soort evenementen komen. “Desnoods organiseren we ze zelf of samen met de gemeente,” aldus 1 van de aanwezige vrijwilligers.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen