Begroting provincie van 1,1 miljard financieel gezond

Foto: Franklin Heijnen / Flickr cc by-sa-2.0

Gedeputeerde Staten presenteerden onlangs een sluitende begroting met een omvang van ruim €1,1 miljard aan Provinciale Staten. In deze eerste begroting van deze bestuursperiode kijkt het provinciebestuur naar Brabant in 2030.

Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die noodzakelijk zijn om in 2030 prettig, veilig en gezond in Brabant te kunnen leven, zo laat de provincie weten. Details zijn te lezen in de link onderaan het artikel.

Voldoende budget voor kerntaken

In de begroting 2020 wordt vastgelegd wat de provincie volgend jaar wil bereiken en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. In financieel opzicht staat de provincie er gezond voor. Er is voldoende budget om de kerntaken van de provincie te verrichten. En na de verwerking van de besluitvorming over de bestuursrapportage 2019 is in deze bestuursperiode €200 miljoen vrije bestedingsruimte om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar substantieel minder dan in voorgaande bestuursperioden toen middelen beschikbaar waren uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Motorrijtuigenbelasting
Het provinciebestuur ziet echter grote maatschappelijke opgaven die een effect hebben op de staat van Brabant over 10 jaar: de verdroging van de natuur door de klimaatverandering, de schaarste op de arbeids- en woningmarkt, de druk op de bereikbaarheid, de leefbaarheid in onze kernen en dorpen en de veiligheid. Hiervoor zijn nu structuurversterkende investeringen nodig. Het provinciebestuur stelt daarom voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) deze bestuursperiode ieder jaar met 2,5% te verhogen. Dit komt neer op een stijging voor een gemiddelde auto van €5,- in 2020 oplopend tot €20,- in 2023. Door deze stijging ontstaat – bovenop de reguliere jaarlijkse begroting – een investeringsruimte van circa €0,5 miljard om bij te dragen aan de maatschappelijke trendbreuken. Dit is inclusief de middelen uit de vrijval van het Breedbandfonds en vrije begrotingsruimte van €200 miljoen.

Besluitvorming
De gepresenteerde begroting kent een andere opzet dan voorgaande jaren: de begroting is compacter en beter leesbaar doordat alleen relevante en vereiste informatie in de begroting is opgenomen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens die Provinciale Staten afgelopen jaren meermaals hebben geuit. Provinciale Staten buigen zich vrijdag 8 november over de begroting voor 2020.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden