Extra ondersteuning voor leerlingen Da Vinci College

Foto: Da Vinci College

Dit schooljaar startten leerlingen van het Da Vinci College in Roosendaal met een splinternieuw leermiddel voor Nederlands en rekenen: Numo. Tijdens extra remedial-teachingmomenten zullen de onderbouwleerlingen met Numo aan de slag gaan. Het doel is dat zij op die manier hun taal- of rekenachterstand wegwerken.

Anneke Roks en Nicole Kroese zijn logopedisten binnen het zorgteam van de school. Zij ondersteunen leerlingen en docenten bij het gebruik van Numo. Als ervaren remedial teachers weten zij alles over de taal- en rekenstof. En inmiddels beheersen zij de functionaliteteiten van Numo zo goed dat zij zelf op de helpdesk hadden kunnen zitten. Anneke vertelt: “Voor alle onderbouwleerlingen is een extra uur ingeroosterd voor het wegwerken van taal- en rekenachterstanden. De mentor van de klas begeleidt leerlingen bij dat uur. Leerlingen kunnen heel zelfstandig werken, doordat Numo duidelijke uitleg over de lesstof bevat. Bij specifieke problemen springen wij als zorgteam bij.”

Groeiende verschillen tussen leerlingen

Een van de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag wordt gevormd door de groeiende verschillen tussen leerlingen. Om het maximale uit ieder kind te halen, is het essentieel dat het onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerstijlen en mogelijkheden. Na uitgebreid onderzoek in schooljaar 2016/2017 koos de school voor het werken met chromebooks, náást het schoolboek. Dat werkt goed. Leerlingen krijgen hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert. En dat nog meer mogelijkheid geeft om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Het maximale uit iedere leerling

Door het onderwijs verder te personaliseren of te differentiëren naar niveaugroepen, kan er voldaan worden aan de ambitie om het maximale uit iedere leerling te halen. Anneke legt uit: “We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een digitaal device veel aan ons onderwijs kan toevoegen: we kunnen beter differentiëren in de klas, optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van de digitale methodes, de leerlingen individueel volgen, et cetera. Het werken met Numo sluit hier goed bij aan, want iedere leerling krijgt een oefenprogramma op maat.”

Het Da Vinci College is een school voor praktijkonderwijs en vmbo. Ruim 800 leerlingen volgen onderwijs in een eigentijds gebouw aan de Bovendonk 1. De school werkt al bijna tien jaar met de adaptieve programma’s van Muiswerk Educatief en heeft, na een tweetal pilots, besloten om dit schooljaar voor de vmbo- en de pro-opleidingen met Numo te gaan werken. Leerlingen en docenten zijn enthousiast.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden