Centrale eindexamens 2020 gaan NIET door

Foto: CC0

Het ministerie van Onderwijs heeft dinsdagochtend laten weten dat de centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs in mei niet door zullen gaan.

Scholen kunnen op basis van de gemaakte schoolexamens gaan bepalen of leerlingen zakken of slagen. Na de zomervakantie gaan de leerlingen dan naar bijvoorbeeld het MBO, HBO of de universiteit en de leerlingen krijgen ook dit jaar een volwaardig diploma. Minister Arie Slob heeft dinsdagochtend een verklaring gegeven en de pers hierover te woord gestaan.

De centrale schriftelijke examens voor vmbo, havo en vwo zouden 7 mei van start gaan en de praktijkexamens van het VMBO 30 maart. Veelal maakt het centraal eindexamen de helft van het eindcijfer uit. Leerlingen die zakken kunnen in beroep gaan en er is kans op een herkansing. Hoe scholen exact omgaan met ‘twijfelgevallen’ is op dit moment nog niet bekend en een uniforme zak-en-slaag-regeling volgt op een later moment.

Nu de centrale examens vervallen en de daarbij behorende vaste data, ontstaat er meer ruimte om de schoolexamens in te roosteren. Die kunnen zowel online op afstand gebeuren als op de scholen zelf. Het onderwijs is een vitale sector en dit valt niet onder de algemene landelijke strengere maatregelen.

Bijna 200.000 examenleerlingen

Omdat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, hoeven zo’n 199.000 leerlingen niet op te komen draven, zo meldt het ANP. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De examenkandidaten kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma.

Dit schooljaar zouden ongeveer 102.000 vmbo-leerlingen, 57.000 havisten en 41.000 vwo’ers examen doen. Het CBS heeft het aantal leerlingen in de hoogste klassen van het vmbo, de havo en het vwo begin oktober geteld. Het aantal leerlingen dat maanden later daadwerkelijk zou beginnen aan het examen, kan hier enigszins van afwijken.

Omdat examenkandidaten nu ook zonder afronding van het centrale examen kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding, zal de stroom eerstejaarsstudenten op mbo- en hbo-instellingen en universiteiten niet opdrogen. Een ruime meerderheid van de eerstejaars op mbo-opleidingen zat het jaar daarvoor nog op de middelbare school. In het hoger onderwijs zijn examenleerlingen goed voor ruim de helft van de eerstejaars.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden