Centrum Roosendaal groener en levendiger

Foto: redactie

Voor het centrum van Roosendaal wordt hard gewerkt aan een nieuwe visie. Want voor een succesvolle toekomst wordt ook hier gewerkt aan groener en levendiger. De gemeente gaat daar samen met de provincie in investeren.

Er worden plannen gemaakt die winkelen, en dus ondernemen, maar ook het verblijven in het centrum, aantrekkelijker gaan maken. Met de visie op het centrum die nu wordt ontwikkeld, kunnen huidige en toekomstige plannen elkaar beter versterken. Op die manier blijft Roosendaal een fijne stad om in te wonen, te verblijven, te winkelen, te werken, te leren en te ondernemen.


In gesprek met inwoners

De visie op het centrum die in 2014 is opgesteld onder leiding van Riek Bakker was aan een update toe. Daarnaast heeft de Roosendaalse gemeenteraad moties ingediend om te zorgen dat er een visie komt op het stationsgebied en het Oude Centrum. De gemeente is daarom vanaf deze zomer in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers over het centrum. Dat gebeurde in bijeenkomsten, met behulp van een online vragenlijst en met gesprekken met groepen inwoners. Daarbij kwamen onderwerpen als aantrekkelijkheid, veiligheid, verkeer, leefbaarheid en duurzaamheid van het stadscentrum aan bod.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Toine Theunis: “Roosendaal ontwikkelt zich continu. Bijvoorbeeld in gebieden als Stadsoevers en Mariadal. In samenhang daarmee willen we ook investeren in de ontwikkeling van de binnenstad. Er gebeurt al veel, maar ook daar willen we extra stappen maken om een aantrekkelijke, groene, veilige en leefbare omgeving te creëren. Daarover zijn we vanaf deze zomer met inwoners en ondernemers in gesprek. Ook verder in de ontwikkeling van de visie blijven we met inwoners en ondernemers in gesprek.”

 

Concept Ontwikkelplan voor lange termijn, proeftuinen voor volgend jaar

Met alle ideeën die nu zijn opgehaald, is inmiddels een concept ontwikkelplan samengesteld. Dat plan is gebouwd op vier pijlers. Allereerst wil Roosendaal het cultureel erfgoed versterken. Belangrijk daarin zijn het treinstation, de oude panden op de Markt, de St.Jan en Mariadal. De tweede pijler is gericht op het terugbrengen van meer groen in de stad. Een goed voorbeeld is de Stadstuin van Hasselt. Ook het vergroenen van straten zoals de Brugstraat kan veel opleveren tegen bijvoorbeeld hittestress. De derde pijler is gericht op het behouden van het eigen karakter van verschillende gebieden in ons centrum. Denk aan Stadsoevers, de Dr. Brabersstraat of de Molenstraat; de oorspronkelijke linten van bebouwing die Roosendaal hebben gevormd. En tot slot wordt het centrum vriendelijker ingericht voor fietsers en voetgangers en daarmee minder gericht op autoverkeer. Winkelen en uitgaan wordt daarmee een stuk aantrekkelijker en het verblijf in het centrum aangenamer.

Om al snel effect te realiseren met eerste verbeteringen is een aantal oplossingen voor de korte termijn voorgesteld. Die worden in ‘proeftuinen’ in het komende jaar aangepakt. Die eerste stappen gaan over verkeer, veiligheid, vergroening en de kwalitatieve uitstraling van het centrum.

Wethouder binnenstad Cees Lok: “Het centrum van Roosendaal ontwikkelt zich van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Dit vraagt om een bredere aanpak; de toekomst van winkelgebieden verandert. Vrijetijdsbesteding en slimme mobiliteit worden steeds belangrijker. Dat brengt andere en meer functies naar het centrum van Roosendaal dan alleen winkelen. En zo verhoog je de aantrekkelijkheid voor een groter publiek.”

Online-presentatie op 15 en 16 december, reageren tot half januari

Inwoners van Roosendaal kunnen aansluiten bij de online-presentatie van het concept ontwikkelplan. Daar wordt ook verteld over de korte termijn mogelijkheden voor de ‘proeftuinen’. De deelnemers kunnen tijdens deze online-bijeenkomsten hun voorkeuren en ideeën meegeven. Die online-bijeenkomsten zijn op 15 en 16 december. De ‘link’ naar die bijeenkomsten komt op de website van de gemeente. Tot en met 16 januari 2022 kan iedereen met opmerkingen, ideeën en suggesties reageren op dit concept ontwikkelplan. Daarna wordt een keuze gemaakt voor de oplossingen voor de korte termijn, zodat die in 2022 al kunnen worden doorgevoerd. De verbeteringen op de langere termijn worden ingezet na afstemming met de nieuwe gemeenteraad.

Reacties

Cookieinstellingen