Gratis energieadvies voor bedrijven en VvE’s in Roosendaal

Foto: Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal breidt haar energieloket uit met een zakelijk én VvE energieloket. Dit doet de gemeente in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Naast particulieren kunnen nu ook bedrijven, ondernemers en VvE’s hier terecht voor informatie over verduurzamen. Denk aan: energiebesparingstips, subsidies, wetgeving en advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit. Met de uitbreiding van het energieloket wil de gemeente ondernemers en VvE’s ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen rondom energiebesparing.

Energie besparen steeds groter onderdeel van bedrijfsvoering

Gemeente Roosendaal ziet dat ook bij lokale bedrijven verduurzaming een steeds grotere rol speelt. Bedrijven moeten bijvoorbeeld aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen rondom duurzaamheid. Duurzame bedrijfsvoering draagt mede daarom ook bij aan een toekomstbestendige organisatie. Daarnaast levert het besparen van energie vaak ook financieel voordeel op. Het zakelijk energieloket helpt organisaties en bedrijven bij het maken van de juiste afwegingen bij het verduurzamen van hun bedrijfspand.

Energieadvies speciaal voor VvE’s

Naar schatting zijn VvE’s verantwoordelijk voor het energieverbruik van zo’n 30% van de huishoudens in Nederland. Er liggen daarom veel kansen bij het verduurzamen van woningen waarvan de eigenaren bij een VvE zijn aangesloten. Een duurzame VvE brengt veel voordelen met zich mee voor bewoners/eigenaren, zoals een lagere energierekening, meer wooncomfort en een hogere woningwaarde. Op de website  vve.regionaalenergieloket.nl/roosendaal worden energiebesparende maatregelen toegelicht voor VvE’s. Ook is er een handig stappenplan waarbij stap voor stap wordt uitgelegd wat een VvE kan doen om te verduurzamen. Een slimme stap is bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen integreren in het meerjaren-onderhoudsplan. Door dit te doen kan een VvE slim om gaan met de gespaarde reserves en zo meer comfort en lagere energielasten voor alle bewoners realiseren.

Bezoek zakelijk.regionaalenergieloket.nl/roosendaal en vve.regionaalenergieloket.nl/roosendaal voor informatie over energiebesparende maatregelen, subsidies, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Ook vindt u een overzicht van landelijke en lokale partijen waar u terecht kunt voor maatwerkadvies en ondersteuning bij de uitvoering.

Reacties

Cookieinstellingen