Klacht raadslid niet in behandeling, wel serieus genomen

Foto:

De Roosendaalse gemeenteraad kan een ingediende klacht tegen een individueel raadslid niet in behandeling nemen. Dat is staatsrechtelijk en juridisch gezien niet mogelijk.

Begin dit jaar diende een inwoner van Roosendaal een klacht in over het gedrag van één van de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan en mag deze klacht echter niet in behandeling nemen. Het klachtrecht is namelijk alleen van toepassing op bestuursorganen en op personen die onder verantwoordelijkheid van bestuursorganen werken. Een raadslid is geen bestuursorgaan en werkt ook niet onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.

Nationale Ombudsman
Inwoners hebben via gemeenteraadsverkiezingen op democratische wijze hun volksvertegenwoordigers gekozen: de leden van de gemeenteraad. Er bestaat geen wettelijke procedure waarbinnen een individueel raadslid aan te spreken is op het niet of het niet juist
naleven van gedragsnormen. Een raadslid werkt namelijk niet onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. De juistheid van dit standpunt van de Roosendaalse gemeenteraad wordt in diverse rapporten van de Nationale Ombudsman onderschreven.

Kiezer
Kort en eenvoudig gezegd: in deze situatie is het niet aan de gemeenteraad om te oordelen over het handelen van een individueel raadslid. In ons democratisch bestel is dat oordeel aan de kiezer, tijdens de verkiezingen.

Serieus
Het niet in behandeling kunnen nemen van de klacht betekent niet dat de Roosendaalse gemeenteraad deze klacht niet serieus heeft genomen De gemeenteraad hecht aan zorgvuldig handelen. Zowel door de gemeenteraad als geheel, als op individueel niveau. Met regelmaat reflecteert de gemeenteraad op dit onderwerp. Meest recent nog tijdens het startprogramma van de nieuw gekozen gemeenteraad is.

Proces
Dit persbericht gaat niet in op de inhoud en aard van de klacht. Er wordt in dit persbericht volstaan met de uitleg van het proces van de klachtafhandeling.

Bron: gemeente Roosendaal 

Reacties

Cookieinstellingen