Wegens succes verlengd: Stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad

Foto: iStock

Al sinds 14 maart 2022 kunnen inwoners, bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen van eigenaren in gemeente Roosendaal subsidie aanvragen voor het vergroenen van daken en tuinen en voor het opvangen van regenwater. In 2022 is meer dan 102 keer gebruik gemaakt van deze subsidie. Vanwege het succes van de regeling én de toenemende noodzaak van de maatregelen wordt de regeling verlengd tot en met 31 december 2026.

Toenemende noodzaak

Het klimaat verandert. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op extreme regenbuien, op meer hittegolven en op lange, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland, ook in Roosendaal. Hierdoor kan er schade ontstaan aan woningen, gebouwen en wegen. Door de toenemende extreme regenbuien hebben we ook vaker last van wateroverlast.

“Om grote risico’s en klimaatschade te voorkomen, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daar hebben we alle hulp bij nodig, want alleen samen kunnen we het verschil maken”, aldus wethouder Klaar Koenraad. “Maar we begrijpen, dat de maatregelen niet voor iedereen betaalbaar zijn, zeker met de huidige prijsstijgingen. Daarom proberen we met de stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad hierin tegemoet te komen.”

Subsidie nu beschikbaar

De gemeente Roosendaal stelt € 47.500 subsidie beschikbaar voor inwoners, bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2026. De volgende maatregelen komen in aanmerking voor de subsidie;

  • De aanleg van groene daken
  • Het installeren van regenwatervoorzieningen
  • Het aanbrengen van waterpasserende en waterdoorlatende verharding
  • Het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en de aanleg infiltratieobjecten
  • Het onttegelen en vergroenen van tuinen
  • Het aanplanten van bomen
  • De aanleg van een geveltuin

Roosendaal Natuurstad als beleidskader

Met de stimuleringsregeling probeert gemeente Roosendaal haar inwoners aan te zetten tot maatregelen ten behoeve van klimaat adaptatie. Naast deze regeling is Roosendaal Natuurstad ook het uitgangspunt bij de inrichting van straten en gebieden. Hierbij streeft de gemeente bij een herinrichting ernaar, om minimaal 15 procent meer groen te realiseren dan in de oude situatie. Kijk voor meer informatie op; https://roosendaal.nl/roosendaal-natuurstad

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen