Reconstructie Gastelseweg vervroegt om overlast te beperken

Foto: Publiek domein

Vanaf 2025 voert Enexis werkzaamheden uit aan de Gastelseweg en ook Brabant Water voert dan werkzaamheden uit. Het college heeft besloten in het kader van het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid om gelijktijdig de reconstructie van de weg mee te nemen in het project en daarmee te vervroegen. Het gaat dan om het traject Gastelseweg – Kalsdonksestraat en de Griendweg.

De Gastelseweg is een belangrijke verkeersader in de gemeente Roosendaal. Op basis van de theoretische levensduur stond de Gastelseweg in de periode 2029 – 2032 op de planning om aangepakt te worden, maar dat zou ervoor zorgen dat de weg twee keer in een relatief korte tijd open zou moeten. Openbreken zorgt voor overlast. Daarom heeft het college besloten om de werkzaamheden nu te combineren. Daarnaast leidt het tot kapitaalvernietiging wanneer de weg na een aantal jaar weer open moet voor de vervanging van het riool.

Het project Gastelseweg loopt vermoedelijk van 2025 tot 2028 en is uit te voeren binnen de bestaande middelen in de begroting. Er kan nu werk met werk gemaakt worden, waardoor de kosten lager uitvallen. De gemeenteraad moet hiervoor wel een Investeringskrediet beschikbaar stellen.

Wethouder Arwen van Gestel: “Het afsluiten van een belangrijke weg zoals de Gastelseweg brengt altijd overlast met zich mee, maar dat biedt ook kansen om de totale leefbaarheid te vergroten vanaf de Griendweg, Kalsdonksestraat tot en met de Gastelseweg. Als gemeente willen we de overlast zoveel mogelijk beperken, daarom kiezen we ervoor om de reconstructie te vervroegen. We gaan nu, samen met inwoners, bekijken hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Essentieel is de inwonerparticipatie die hiervoor wordt opgestart.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen