Workshops om jeugd te boeien en te motiveren in de sport

Foto: Roosendaalse Uitdaging

Maatschappelijk gezien spelen sportverenigingen een belangrijke rol in de samenleving, het is een plek waar mensen op een laagdrempelige wijze participeren in de samenleving en in contact komen met anderen. De invloed van sport reikt verder dan het sportveld.

Sport spreekt aan, het is leuk om te doen, het geeft energie en het zoomt in op de mogelijkheden in plaats van de problemen van betrokkenen. In de sport leren kinderen, jongeren en volwassenen om samen te werken, rekening te houden met anderen, door te zetten en zich aan regels te houden. Dat in combinatie met het grote bereik – circa drie kwart van alle jeugd in Roosendaal is lid van een sportvereniging – maakt dat vooral de georganiseerde verenigingssport grote invloed heeft op het opvoeden en opgroeien van (kwetsbare) kinderen en jongeren.

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de individualisering met als gevolg het verschuiven van de opvoedkundige verantwoordelijkheid van gezin naar onderwijs en sport, als ook het invoeren van passend onderwijs in 2014 hebben tot gevolg dat er steeds meer kinderen binnen verenigingen aanwezig zijn die extra aandacht nodig hebben. Sportverenigingen erkennen dat de pedagogische rol van trainers/ coaches belangrijk is, maar signaleren ook dat er situaties zijn die vragen om professionele ondersteuning. Het is niet de bedoeling dat trainers/coaches zorgtaken krijgen toegewezen, dit is voorbehouden aan professionals.

Deze informatieavond is georganiseerd om tegemoet te komen aan de behoefte van sportverenigingen om hun trainers/coaches handvatten te geven m.b.t. de pedagogische (opvoedkundige) kant van sport.

Programma dinsdagavond 2 oktober 2018

  • 19.00 uur: Inloop (kantine BSC Roosendaal Sportpark Vierhoeven)
  • 19.25 uur tot 19.35 uur: Opening
  • 19.40 uur tot 19.45 uur: Stichting Paul
  • 19.45 uur tot 19.55 uur: Korte intro + uitleg workshops
  • 20.00 uur tot 20.45 uur: Inleiding van de avond
  • 20.55 uur tot 21.40 uur: Workshops ronde 1
  • 21.50 uur tot 22.35 uur: Workshops ronde 2
  • 22.40 uur: Afsluiting in kantine BSC

Aanmelden verplicht onder vermelding van: Naam, mailadres, telefoon, vereniging, functie en welke twee workshops je wilt volgen. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor:

  • Indien noodzakelijk m.b.t. relevante ontwikkelingen betreffende de informatieavond
  • Uitnodiging toekomstige activiteiten m.b.t. sport

Aanmelden bij Gert de Jonge via [email protected] Wil je meer informatie dan kun je ook bellen 06-42394204.

Workshop 1. ‘iCoachKids’

Door Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven, Lector Sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim Zwolle.
Kern: Wat vraagt het van jou als trainer/coach om ‘opvoedkundig’ te werk te gaan en hoe doe je dat in de praktijk?

Workshop 2. ‘Pubers ontrafeld’

Door Joyce Jongeneelen, Orthopedagoog en Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd bij Trivers.
Kern: Tijdens deze workshop leer je over de werking van het puberbrein, jezelf te verplaatsen in pubers en hun (best drukke) leven en leer je hoe je pubers zowel sportief als persoonlijk voldoende uitdaagt/motiveert.

Workshop 3. ‘Trainen en begeleiden van sporters met autisme’

Door Demy Weertman en Mandy Buijs van Sportservice Noord Brabant in samenwerking met Richard de Witte van Autisme Informatie Centrum Roosendaal.

Kern: Autisme uit zich op veel verschillende manieren en in verschillende mate, waardoor elk kind met autisme geheel andere gedragingen kan laten zien.

'

Reacties

article
57114
Maatschappelijk gezien spelen sportverenigingen een belangrijke rol in de samenleving, het is een plek waar mensen
https://roosendaal.nieuws.nl/sport/57114/workshops-om-jeugd-boeien-en-motiveren-sport/
2018-09-28T13:33:41+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/288/2018/09/28132551/181002-Infoavond-workshop-1.jpg
sport