Subsidieaanvraag voor project ‘Vroegsignalering’ goedgekeurd

Foto: Handbalvereniging Heerle

Onlangs kregen Stichting Sport als Middel en hun sport partners Soft- en Honkbalvereniging Boosters, RSC Alliance, BSC Roosendaal, Handbalvereniging Heerle, RKVV Roosendaal en Masato Martial Arts bericht dat hun subsidieaanvraag voor het project ‘Vroegsignalering’ is goedgekeurd.

Sport is veel meer dan sport alleen. Het is een manier om te ontspannen, vriendschappen te sluiten, erbij te horen en misschien wel de liefde van je leven vinden. Er zijn ook kinderen, voor wie sporten een manier is om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid, zoals een onveilige thuissituatie, armoede of andere problemen. Sport is voor hen een middel om te dealen met uitdagingen in het dagelijks leven, zoals het geven van structuur in een turbulente jeugd of het krijgen van positieve energie in moeilijke tijden.

Stichting Sport als Middel en de sportpartners hechten er veel waarde aan, dat alle kinderen plezier beleven aan sport en op die manier mee kunnen doen binnen de samenleving en niet aan de zijlijn komen te staan. Sportpartners hebben hier altijd al aandacht voor gehad. Zij erkennen dat de maatschappelijke vraagstukken steeds ingewikkelder worden en dat zij deze niet in hun eentje kunnen oplossen. Zo verschuift de opvoedkundige rol meer en meer van het gezin naar o.a. de sport. Een toenemend aantal kinderen krijgt te maken met een vorm van jeugdzorg. Covid en de bijbehorende maatregelen kunnen leiden tot spanningen, stress en ‘onveilige’ situaties in gezinnen.

Het zijn vooral de trainers en coaches die in toenemende mate te maken krijgen met signalen van spelers, waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben, dat er iets aan de hand is. Hier spelen twee hoofdzaken: kinderen die ongewenst gedrag vertonen en trainers/coaches, die als vrijwilliger worden geconfronteerd met – soms complexe – problemen. Uitgangspunt van de stichting en sportpartners is, dat trainers en coaches vrijwilligers zijn en geen hulpverlener. Toch kunnen zij wel het verschil maken voor kinderen. Stichting Sport als Middel heeft een aanpak opgezet gericht op het doorbreken van de problemen van kinderen, die het (even) moeilijk hebben, om te voorkomen dat deze problemen leiden tot (nog meer) negatieve ervaringen in het gezin, op school of elders.

Onderdeel van de aanpak van Stichting Sport als Middel is de introductie van de vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering. Deze coördinator is aanwezig bij trainingen en tijdens het trainersoverleg. Hij/zij is aanspreekpunt en sparringpartner voor de trainers, voor wat betreft de signalen die zij krijgen. De Coördinator Signalering zorgt ervoor, dat de signalen worden opgepakt en – zonodig – terecht komen bij de professionals. Zo dragen trainers, coaches en de  coördinator ertoe bij, dat deze kinderen de juiste hulp/ondersteuning krijgen. Hiermee worden de trainers ontzorgd en kunnen zij zich met een gerust hart op hun kerntaak richten. RKVV Roosendaal en Handbalvereniging Heerle beschikken inmiddels over een Coördinator Signalering. Voor de andere sportpartners zijn we nog op zoek.

Het introduceren van de vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering bij de sportpartners maakt, dat de effecten ook nog eens langdurig zijn. Enerzijds omdat deze nieuwe vrijwilligersfunctie bij de sportpartner wordt verankerd en anderzijds omdat deze, met ondersteuning vanuit de stichting, een structureel netwerk opbouwt met relevante partners. Neveneffect is dat we met deze aanpak bijdragen aan het voorkomen, dat het beroep dat wordt gedaan op zwaardere vormen van (jeugd)zorg en de daarmee gemoeide kosten blijven groeien.

Aan iedereen die met jeugd werkt willen we meegeven, dat ongewenst gedrag van kinderen vaak een signaal is voor onderliggende problemen! Doe met ons mee in het project en maak ook het verschil voor deze kinderen én uw trainers, coaches, jeugdleiders. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Sport als Middel www.sportalsmiddel.nl

 

Reacties

Cookieinstellingen