Samenwerking tegen woonfraude in gemeente Roosendaal

Foto: Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal en woningcoöperaties Alwel en Stadlander hebben het convenant Onrechtmatige Woonsituaties en Woonfraude Roosendaal ondertekend.

De partijen gaan samenwerken omdat er in Roosendaal, zoals in veel steden in Nederland, sprake is van een ongewenste woningmarkt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld illegale door- en onderverhuur en onrechtmatig gebruik van woningen zoals voor hennepkwekerijen en prostitutie. De basis van het convenant is gegevensuitwisseling. Door gebruik te maken van elkaars gegevens, kunnen meldingen of vermoedens van woonfraude eerder gesignaleerd en aangepakt worden. Op basis van de omvang van een probleem, wordt een aantal instrumenten ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwisselen van gegevens, administratief onderzoek, casusoverleg of huisbezoek.

Onrechtmatig gebruik van woningen

De ongewenste woningmarkt bestaat onder andere uit illegale verhuur en slecht onderhouden panden. Iedereen kan zich in die panden zomaar vestigen. Het gaat ook om panden van woningbouwcorporaties die illegaal worden door- of onderverhuurd. Daarnaast is er ook met enige regelmaat sprake van onrechtmatig gebruik van woningen. Denk bijvoorbeeld aan: hennepkwekerijen, harddrugs en prostitutie. Deze misstanden op de woningmarkt tasten de leefbaarheid in de buurt en wijk aan en leiden tot overlast. Door het convenant verbetert de samenwerking tussen de drie partijen. Het gevolg daarvan is dat er woningen vrij komen voor een eerlijke verdeling en dat de veiligheid wordt bevorderd.

Burgemeester Han van Midden: “Samen met Alwel en Stadlander zetten wij ons in voor een eerlijke woonruimteverdeling en het voorkomen van ongewenste of illegale situaties. We gaan hiermee een grote bijdrage leveren aan het terug laten keren van een balans in de woonwijken en daarmee de leefbaarheid voor onze inwoners vergroten.”

Rob van Son, Vestigingsmanager Alwel Roosendaal: “Graag onderstreep ik het belang van dit convenant. Door samen te werken met de gemeente en Stadlander aan het voorkomen van alle vormen van onrechtmatige bewoning. Daarnaast zijn we als Alwel dit jaar ook gestart met het uitvoeren van ons beleid op onrechtmatig wonen vanuit een proactieve en preventieve aanpak. Waarbij we ook samenwerken met andere maatschappelijke partners, zoals de politie. Met uiteindelijk als doel een veilige omgeving voor alle bewoners en een eerlijke woonruimteverdeling.”

Marc van der Steen, bestuurder van Stadlander: “Het uitwisselen van gegevens op een correcte manier is ontzettend belangrijk. We bieden iedereen die het nodig heeft graag een thuis in een van onze huurwoningen, maar je moet je wel aan de regels houden. We zijn erg blij met deze samenwerking en hopen op korte termijn met meer gemeenten op deze manier te kunnen samenwerken. Deze vorm van criminaliteit stopt immers niet bij de gemeentegrens en we hebben hier al goede ervaringen mee in de gemeente Tholen”.

In 2013 is een convenant onrechtmatige woonsituaties opgesteld tussen de gemeente Roosendaal, Alwel en Stadlander. Echter zijn de ambities nu groter dan destijds en gezien de nieuwe privacywetgeving, de AVG, is er behoefte aan een nieuw convenant om gezamenlijk woonfraude aan te pakken en informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Deze informatie-uitwisseling vindt, geheel volgens de privacywetgeving en beveiligd, plaats.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden