Zonneakker Weihoek gaat aan 1.500 huishoudens energie leveren

Foto: Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal en ontwikkelaar Odura maken bekend dat er een zonnepark komt in Roosendaal op een terrein grenzend aan de snelweg A58. Het park krijgt de naam Zonneakker
Weihoek en ligt in het gebied tussen de snelweg, de spoorlijn en de wijken Weihoek en Tolberg.

De Zonneakker wordt ongeveer 5 hectare groot en levert circa 5 miljoen kWh elektriciteit per jaar, vergelijkbaar met het stroomgebruik van 1.500 huishoudens. Inwoners van Roosendaal kunnen participeren in het project.

De aanleg van Zonneakker Weihoek past geheel in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. Het college van B&W van de gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijke visie op zonne-energie vastgesteld. Uit studies blijkt namelijk dat vooral de toepassing van zonne-energie één van de duurzame energiebronnen is die veel potentie heeft.

Doelstelling 75 hectare

Wethouder Toine Theunis: “Dat Odura vergunning heeft aangevraagd om Zonneakker Weihoek te ontwikkelen aan de A-58 juichen wij toe. Onze doelstelling om 75 hectare in de gemeente Roosendaal aan te leggen krijgt hiermee een mooie start. Wij hopen dat door dit initiatief meer ondernemers zich gaan melden om een zonnepark in Roosendaal te ontwikkelen”.

Maatschappelijke meerwaarde

Odura wil met de aanleg van de Zonneakker op verschillende manieren maatschappelijke meerwaarde creëren. Michel Suijkerbuijk, projectleider namens Odura en zelf ook inwoner van Roosendaal: “Die meerwaarde zit hem niet alleen in de lokale productie van een flinke hoeveelheid duurzame energie, maar ook in het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie door ze de gelegenheid te geven om mee te doen.” Zo kunnen inwoners van Roosendaal die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben ervoor kiezen om panelen op de Zonneakker te kopen, met een gezond financieel rendement en groene stroom voor eigen gebruik thuis. De Zonneakker zal bovendien zo worden aangelegd dat de ecologische en de recreatieve waarde van het gebied erop vooruit gaat.

Informatie en betrokkenheid

De gemeente Roosendaal en Odura hechten aan een goede communicatie met de omwonenden. Hiervoor zal binnenkort een informatieve inloopavond worden georganiseerd waarbij belangstellenden hun vragen kunnen stellen. Inwoners van Roosendaal met vragen of met interesse om mee te doen kunnen ook nu al per e-mail contact zoeken via [email protected] Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de inloopavond.

Reacties

article
54291
Gemeente Roosendaal en ontwikkelaar Odura maken bekend dat er een zonnepark komt in Roosendaal op
https://roosendaal.nieuws.nl/nieuws/54291/zonneakker-weihoek-gaat-aan-1-500-huishoudens-energie-leveren/
2018-04-12T12:36:29+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/288/2018/04/12123357/visualisatie-Zonneakker-Weihoek.jpg
nieuws