Inloophuis De Rose-Linde viert eerste lustrum

Foto: Pexels

Het inloophuis De Rose-Linde in Roosendaal is vijf jaar geleden opgericht door een groep zeer betrokken vrijwilligers. De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning.

Het aanbod van het inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die in het inloophuis werken. De groei van het aantal gasten in de afgelopen jaren laat zien dat deze vorm van informele zorg in een grote behoefte voorziet.

Unieke samenwerking in Roosendaal

Het team van De Rose-Linde is trots op wat er de afgelopen vijf jaar is bereikt. Tegelijkertijd dringt zich ook de wens op om het inloophuis op een meer professionele wijze te organiseren. Aan deze wens kan uitvoering gegeven worden dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal, het Bravis ziekenhuis en het inloophuis.

Nieuwe coördinator vrijwilligers

Eén van de meest in het oog springende veranderingen is de aanstelling van een nieuwe coördinator vrijwilligers, die per medio april zal starten. De huidige coördinator (de heer Peter Buijs) en de vorige voorzitter (mw. Marja Steeman) leggen hun functie neer, maar blijven nog wel nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het inloophuis.

Viering eerste lustrum

Op zondag 5 mei wordt het eerste lustrum van het inloophuis De Rose-Linde gevierd. Van 11.00 -12.00 uur is er een officieel programma, waar mw. Frédérique Assink, (de huidige voorzitter van het bestuur van het inloophuis), mw. Klaar Koenraad (wethouder gemeente Roosendaal) en mw. Bianka Mennema (lid Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis) zullen spreken.

Welkom

Na het officiële programma is er ruimschoots de gelegenheid het inloophuis te bezoeken en nader kennis te maken met de sprekers, de nieuwe coördinator en de vrijwilligers. U bent van harte welkom. Inloophuis De Rose-Linde is gevestigd aan Langdonk 5 te Roosendaal (tel. 0165 751 276).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden