Van Midden geïnstalleerd als burgemeester van Roosendaal

De heer Han van Midden is donderdagavond 3 oktober 2019 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in theater De Kring in Roosendaal.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter dhr. Cor Gabriëls opende deze openbare bijzondere raadsvergadering. Ter inleiding spraken de Commissaris van de Koning dhr. Wim van de Donk en dhr. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam met elkaar over ‘het nieuw type burgemeester’.

Dit gebeurde uiteraard in het licht van het feit dat Han van Midden tot voor kort griffier van de gemeenteraad van Rotterdam was. Daarna volgde de officiële beëdiging van dhr. Han van Midden door de Commissaris van de Koning, dhr. Wim van de Donk. De nieuwe burgemeester kreeg daarbij de voorzittershamer en de ambtsketen overgedragen.

Na de beëdiging kwam burgemeester Han van Midden zelf aan het woord. Hij zei daarbij onder andere: “Ik zal toegankelijk en bereikbaar zijn als eerste burger van Roosendaal. Dus als je me ziet lopen of fietsen; ik maak graag een praatje. Verder wil ik graag ‘knopen leggen’ door inwoners, gemeente, instanties, bedrijven met elkaar in contact te brengen en blijvend aan elkaar te verbinden. Door ‘knopen te leggen’ komen we samen tot oplossingen voor bestaande en toekomstige problemen. Dat betekent dus ook de gemeente meer naar de inwoners toebrengen en de manier van het besturen vernieuwen.” Hij sloot af met de woorden dat hij als import-Roosendaler (met de nodige trainingen) een echte Tullepetaon wil worden.

Introductiefilmpje Van Midden

Tijdens de avond was er een bijzonder introductie van de nieuwe burgemeester. De afgelopen periode ging Han van Midden namelijk incognito, als verslaggever, de straat op om nader kennis te maken met de gemeente Roosendaal en haar inwoners. Deze ontmoetingen zijn gefilmd (zie video hierboven). Van deze gesprekken op straat is een compilatie gemaakt.

Elf kandidaten

Voormalig burgemeester Jacques Niederer kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 oktober aan. Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 27 februari 2019 vaststelde. In deze profielschets waren ook de wensen van de Roosendaalse bevolking opgenomen. Elf kandidaten reageerden op de vacature. Met een deel van hen ging de vertrouwenscommissie in gesprek. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot de volgende voordracht van Han van Midden als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van Han van Midden werd besloten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden