Begin 2022 start fase 1 van herontwikkeling Josephwijk

Foto: Images Money / Flickr cc by-2.0

Maandag 30 november ondertekenen wethouder Toine Theunis van de Gemeente Roosendaal en Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel de overeenkomst voor de Josephwijk.

De afspraken in deze overeenkomst gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie. (Roosendaal Futureproof) Denk hierbij aan afspraken over onder andere grondexploitatie, financiële bijdragen en ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld groen, waterbeheer en infrastructuur.

Wat eraan vooraf ging

In 2018 zijn de bewoners geïnformeerd over de plannen van Alwel. Na een haalbaarheidsonderzoek was de conclusie dat sloop- en vervangende nieuwbouw, van229 huurwoningen uit de jaren 20 van de vorige eeuw, de beste optie was. In 2019 is samen door de meedenkgroep Stendenbouw, huurders en omwonenden uit de wijk de gemeente Roosendaal en Alwel een ambitiedocument gemaakt. Hierin is richting gegeven aan het proces van sloop- en  vervangende nieuwbouw van de wijk en staan de ambities, kansen en uitgangspunten.

Eind 2019 is de Samenwerkings Overeenkomst tussen Alwel en de Gemeente Roosendaal getekend. Hierin staat de gezamenlijke ambitie. Niet alleen over de nieuwe woningen en het openbaar gebied maar ook over bijvoorbeeld parkeren en de groenvoorziening.

De volgende stappen

De komende periode werkt de gemeente het schetsontwerp verder uit voor het ontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp openbaar gebied. Na de jaarwisseling wordt dit voorontwerp gepubliceerd en ter inzage gelegd. Afhankelijk van de corona maatregelen wordt medio februari bepaald op welke manier de inspraak wordt geregeld.

De voorlopige planning

De herontwikkeling wordt in 3 fases uitgevoerd. Na de officiële bestemmingsplan procedure hoopt Alwel in het eerste kwartaal van 2022 te starten met de sloop van fase 1 om uiteindelijk in het vierde kwartaal van 2026 de hele wijk op de leveren.

Het doel

Een wijk die door klimaatadaptief bouwen gezonder en plezieriger is om in te wonen. De bewoners leven er met meer groen, waterbeheer, minder stikstof en meer zuurstof, koeler in de zomer door minder verdroging. Maar ook duurzaam, minder energieverbruik. Maar ook de eerste stapjes in circulair bouwen door het gebruiken- en hergebruiken van materialen. Een wijk die door de huurders, omwonenden, de gemeente Roosendaal en Alwel is ontwikkeld. Prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud. De Josephwijk, dé wijk met een heel eigen karakter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden