Maatregelen tegen chemische rampen bij treinspoor

Foto: redactie

Ruim tien jaar na de chemische ramp bij het Chemiepack, worden er in 2021 grote stappen gezet om de veiligheid rond het spoor in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal te verbeteren. In januari gaat de uitvoering van diverse maatregelen van start. Het gaat vooral om maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bij een eventueel ongeval met chemische stoffen, geen vloeistof of vervuild bluswater in open water of bij woningen aan het spoor terecht kan komen. Halverwege het jaar zijn de werkzaamheden klaar.

Gevaarlijke stoffen
In 2013 jaar maakte de rijksoverheid bekend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Moerdijk-Halderberge-Roosendaal fors zou toenemen. Daarmee stond de veiligheidrond het spoor in de betreffende gemeenten meteen hoog op de agenda. In Moerdijk loopt het spoor door de kern Zevenbergen, in Halderberge door de kern Oudenbosch. De betrokken gemeentebesturen kwamen samen met hun inwoners en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in actie. Hun lobby naar Den Haag had succes. Het Rijk stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor uiteenlopende maatregelen, boven op de al bestaande wettelijke maatregelen. Die zorgen voor extra veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners bij een eventueel ongeval op het spoor.

Veel waterhuishoudkundige maatregelen
De maatregelen zijn vooral van waterhuishoudkundige aard. Op diverse plekken wordt het mogelijk om sloten langs het spoor en andere waterlopen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt door het plaatsen van een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof. Die vloeistof kan dan niet wegstromen. De chemische vloeistof wordt in een compartiment opgevangen, waarna de brandweer deze schoonmaakt, zodat de vervuiling beperkt blijft. Een andere belangrijke maatregel vormt het aanbrengen van vloeistofschermen. Deze voorkomen dat bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof, een deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs het spoor aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen.

In 2023 nog meer maatregelen
In Oudenbosch en Zevenbergen schuift de uitvoering van een aantal maatregelen op naar 2023. Die worden gecombineerd met enkele ingrijpende werkzaamheden aan en rond het spoor door ProRail. De spoorbeheerder gaat dat jaar op diverse plaatsen de ondergrond onder het spoor stabiliseren en roostergoten aanleggen. Zo vermindert de kans dat er een incident plaatsvindt en kunnen gevaarlijke stoffen veilig weglopen. Ten slotte plaatst ProRail In Zevenbergen aan de zijde van de Burgemeester Vogelstraat en Wilhelminapark een aantal geluidschermen. Volgens het landelijk Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gebeurt dit uiterlijk in 2028.

Communicatie met omwonenden
De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal en de Veiligheidsregio hechten groot belang aan tijdige en heldere communicatie met omwonenden over de maatregelen. Die worden uitgevoerd door Koninklijke BAM Groep. Omwonenden krijgen een brochure, waarin elke maatregel wordt toegelicht. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij voor informatie over de uitvoering terecht bij de hoofduitvoerder. Ruim tien jaar geleden vond in Moerdijk de chemische ramp bij het Chemiepack plaats. De transparantie versterkt mogelijk het vertrouwen van inwoners.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden