Roosendaal ontvangt bijna 700.000 om gevolgen coronacrisis inwoners te dempen

Foto: Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal ontvangt eenmalig bijna € 700.000,- extra vanuit het Rijk om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op het sociaal en mentaal welzijn van inwoners te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Het steunpakket is er voor alle gemeenten in Nederland, die ermee in staat worden gesteld om lokale accenten te leggen, keuzes te maken voor specifieke doelgroepen én om een expliciete koppeling te maken tussen mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. De Roosendaalse gemeenteraad is onlangs over het steunpakket geïnformeerd.

Wethouder Inge Raaijmakers: “Hoewel de coronamaatregelen flink versoepeld worden ijlen de negatieve effecten van corona nog een tijd na, vrees ik. Het is voor niemand een fijne tijd geweest, maar ik ben blij dat we voor onze jeugd en onze kwetsbare inwoners, bovenop alles dat we al doen, iets extra’s kunnen doen.” Er is extra geld voor tijdelijke uitbreiding van het jongerenwerk vanuit de JongerenOntmoetingsCentrums (JOC’s), groepstrainingen “Head Up” voor jongeren met somberheidsklachten, opzet van het project PARELS waarbij rolmodellen worden ingezet om jongeren te activeren om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten én de organisatie van het zomerprogramma ‘Iets te doen’.

Ook is er extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee wordt ingezet op een goede sociale programmering, gericht op kwetsbare inwoners. Ook krijgen de dorps- en wijkhuizen een financiële impuls, worden de pop-up stamtafels tot eind 2021 voortgezet en komt er een bijdrage voor lichte juridische ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Reacties

Cookieinstellingen