Rechtse meerderheid Brabant wil niet ingrijpen in varkensstapel

Foto: Nieuws.nl

Het ziet er niet naar uit dat de Brabantse politiek gaat ingrijpen om het hoge aantal varkens in de provincie te verminderen. Dat blijkt uit de standpunten die de partijen hierover aan de Stemwijzer hebben gegeven. Partijen die tegen vermindering van het aantal varkens zijn om zo de stikstofcrisis te lijf te gaan, halen volgens een recente peiling van Ipsos een ruime meerderheid. Het lijkt er daarmee op dat Brabantse varkensboeren voorlopig weinig te vrezen hebben.

Brabant heeft met ruim 5,2 miljoen varkens veruit de meeste varkens van alle provincies, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2022. Nederland telt er ruim 11,2 miljoen. Varkens en koeien stoten heel veel stikstof uit.

Een rechtse meerderheid van onder meer VVD, BoerBurgerBeweging (BBB), JA21 en de PVV vindt niet dat er extra maatregelen moeten komen om het aantal varkens drastisch te verlagen. “Boeren zijn altijd belangrijk geweest in onze provincie en zullen dat blijven”, vindt de VVD. De partij wil niet sturen op het aantal dieren, maar op uitstoot en overlast. Ook het CDA mikt op een geleidelijke en natuurlijke afbouw. “De hoeveelheid vee zal als gevolg van agrariërs zonder bedrijfsopvolging en natuurlijk verloop al afnemen.”

BBB vindt dat er de afgelopen tijd al “ontzettend veel vee” is verdwenen en zet liever in op innovatie. JA21 wil boeren zoveel mogelijk met rust laten en het aantal varkens “niet gedwongen verlagen”. Ook PVV, BVNL, Forum voor Democratie en Ouderen Appèl – Hart voor Brabant zijn tegen gedwongen forse verlaging van het aantal varkens.

GroenLinks en PvdA willen net zoals de Brabantse fracties van D66 en ChristenUnie de veestapel verminderen, dus ook het aantal varkens. De PvdA vindt de huidige veestapel in Brabant onhoudbaar. “Varkens maken daar het grootste deel van uit.” GroenLinks wil “fors minder dieren” en de intensieve veehouderij afbouwen.

De ChristenUnie, die in Noord-Brabant een kieslijst vormt met de SGP, wil de intensieve veehouderij zo veel mogelijk beperken. “Uitgangspunt is reductie van de stikstofuitstoot.” De Kamerfractie van de SGP is uitermate kritisch tegenover de stikstofplannen van het kabinet, de Kamerfractie van de ChristenUnie wil dat er ook met minder intensieve veehouderij voor boeren een goede boterham te verdienen is.

Ook de SP wil minder vee, maar meer boeren, net zoals de Partij voor de Dieren. D66 is tegen drastische vermindering van de varkensstapel. De partij vindt dat Brabant “in balans” moet komen, waarbij “niet alles met intensieve veehouderij overal kan”.

Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil dat de stikstofuitstoot in 2030 met 50 procent is teruggebracht, ten opzichte van 2019. Daarbij wordt nadrukkelijk naar de boeren gekeken, en vooral ook naar de veehouderij.

Bron: ANP / Nieuws.nl | Doe de Kieskompas en/ of Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen 2023

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen