Dennis Damink directeur programmabureau Voor ons Roosendaal

Foto: Voor ons Roosendaal

De alliantie is verheugd aan te kondigen dat Dennis Damink per 1 september wordt aangesteld als de nieuwe directeur van het Programmabureau Nationaal Programma Roosendaal (NPR).

De heer Damink zal de leiding nemen bij de verdere ontwikkeling van dit nieuwe programma, dat is gericht op het aanpakken van de grote uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in Roosendaal.

Ervaring en Visie

Dennis Damink, een inwoner van Roosendaal met meer dan 20 jaar betrokkenheid bij de stad, brengt een schat aan ervaring mee vanuit zijn eerdere functies in Rotterdam en Tilburg. In Rotterdam werkte hij aan gebiedsontwikkeling in uitdagende stedelijke omgevingen zoals Delfshaven, Overschie en het Centrum, waar samenwerking met corporaties, bewonersgroepen en lokale ondernemers centraal stond. Zijn werk in Tilburg omvatte onder meer vastgoedontwikkeling in de spoorzone, ontwikkeling van bedrijventerreinen en het bouwen en beheren van maatschappelijk vastgoed.

“Roosendaal is een fijne stad waar ik al ruim 20 jaar met veel plezier woon, sport en vrijwilligerswerk doe. Roosendaal kent echter ook een aantal grote uitdagingen om voor elke inwoner een fijne stad te zijn en voor elke inwoner het perspectief te bieden dat ik in de stad zie. Met mijn ervaring in Rotterdam en Tilburg ben ik ervan overtuigd dat ik als programmadirecteur een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ambities Voor ons Roosendaal,” deelt Dennis Damink.

 “We verwelkomen Dennis Damink als de nieuwe programmadirecteur en zien uit naar een vruchtbare samenwerking. Zijn uitgebreide ervaring en inzet voor de gemeenschap zullen essentieel zijn bij het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in Roosendaal”, aldus Marline van Hulst, Teamchef Basisteam Politie Roosendaal.

 Coördinerend wethouder Van der Star kijkt ook uit naar de samenwerking: “We zijn zeer verheugd om met Dennis Damink samen te werken aan de toekomst van Roosendaal. Zijn ervaring en visie op gebiedsontwikkeling zullen ons helpen om samen met bewoners en andere partners een kansrijke en inclusieve leefomgeving te creëren.”

Toekomstige plannen

Als programmadirecteur zal Damink zich richten op de beweging van plannen naar uitvoering. De alliantie heeft in 2023 drie subsidieaanvragen van in totaal 25,4 miljoen euro toegekend gekregen. Het opstellen en uitvoeren van concrete uitvoeringsplannen, het opbouwen en uitbouwen van uitvoeringsallianties en het opleveren van zichtbare resultaten voor inwoners vraagt een stevige voortrekkersrol van de programmadirecteur.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen