1 Miljoen subsidie voor energiebesparing Roosendaalse particuliere woningen

Foto: Publiek domein

Roosendaal ontvangt € 1 miljoen uit de regeling reductie energiegebruik van het Ministerie van BZK. De subsidie is bedoeld om het energiegebruik van woningen te verminderen.

Het ingediende plan van de gemeente bij BZK omvat onder andere een op maat advies aan woningeigenaren om de woning te verduurzamen, het aanschaffen van ledlampen met vijftig procent korting en vouchers voor huiseigenaren om voor zeventig euro aan gratis isolatiemateriaal aan te schaffen bij aangesloten Roosendaalse bouwmarkten.

Ook besparing op energiekosten

Klaar Koenraad, wethouder Duurzaamheid, is erg tevreden met het toegekende bedrag.  “Een mooi bedrag dat ten goede komt aan de Roosendaler. We gaan het inwoners zo makkelijk mogelijk maken mee te doen aan de maatregelen. En met veelal van de maatregelen besparen inwoners niet alleen energie maar ook energiekosten.”

Roosendaal telt ongeveer 20.000 huiseigenaren met een eigen (grondgebonden) woning. De gemeente biedt deze huiseigenaren een op maat gemaakt advies om de woning stapsgewijs aardgasvrij(-klaar) te maken of om het aardgasgebruik fors te verminderen. Dit advies geeft een beeld van de kansen ten aanzien van zogenaamde ‘no regret’ maatregelen als vloer-, dak-, spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen en WTW-ventilatie. De huiseigenaar krijgt een reëel beeld van investeringen en besparingen op maat en per maatregel. Aanvullend op het advies en een op maat gemaakte offerte, kunnen huiseigenaren die dat willen een duurzaamheidslening bij de gemeente afsluiten.

Daarnaast wordt het mogelijk ledlampen aan te schaffen met vijftig procent korting. Per huishouden valt met de aanschaf van ledlampen zo een 225 kWh te besparen. Om het inwoners zo eenvoudig mogelijk te maken de ledlampen aan te schaffen, komt er een speciale website.

Verder kunnen inwoners gratis voor € 70,- aan kleine besparingsmaatregelen kopen voor de woning. Denk hierbij aan tochtstrips, radiatorfolie, een energiemanager, etc. De voucher kan daarnaast ook ingezet worden voor de aanschaf van isolatiemaatregelen.

Communicatie

Begin dit jaar werkt de gemeente uit hoe inwoners aanvragen kunnen gaan indienen. Als dat gereed is, worden inwoners van Roosendaal op verschillende manieren geïnformeerd. Dit kan zijn persoonlijk per brief en/of via de algemene communicatiekanalen van de gemeente. Roosendaal verwacht inwoners in het voorjaar 2020 te kunnen informeren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden