Slotgracht rond kasteel Wouw wordt na vier eeuwen in ere hersteld

Foto: Gemeente Roosendaal

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘kasteel van Wouw’.

De slotgracht rond het kasteel wordt na vierhonderd jaar weer in ere hersteld. Deze slotgracht gaat daarbij dienst doen als zogenaamde retentiezone (waterberging en waterconservering). Verder wordt de slotgracht met groenontwikkeling verbonden aan een Ecologische Verbindings Zone naar de verderop gelegen zogenaamde ‘stapstenen’ (waterpoeltjes).

Hiervoor ondertekenden Hans Peter Verroen lid dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en Toine Theunis wethouder van de gemeente Roosendaal op 3 december een co financieringsovereenkomst.

Slotgracht van circa 20 meter breed

Naar alle verwachting starten de werkzaamheden nog voor de zomer van volgend jaar. De oorspronkelijke historische contouren van de slotgracht worden daarbij hersteld. De slotgracht wordt circa 20 meter breed en ongeveer een halve meter diep. Dat is goed om zo’n 10.000 kub water te kunnen opvangen.

Retentiezone

De slotgracht gaat voornamelijk dienst doen om in tijden van droogte water vast te houden (waterconservering) en in tijden van wateroverlast water te bergen (waterberging). Om de waterstanden
goed te kunnen regelen legt waterschap Brabantse Delta bij het kasteel ook een automatisch bedienbare stuw aan in de Smalle Beek.

Natuur

Verder wordt langs de slotgracht een Ecologische verbindingszone (EVZ) gecreëerd, die verderop gelegen ‘stapstenen’ (waterpoeltjes) met elkaar verbindt. Ook de gracht en kasteelweide worden op natuurlijke wijze ingericht. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. “Het mooie van dit project is dat er een nieuw stukje ecologische verbindingszone ontstaat en we gelijktijdig een waterberging realiseren”, stelt Hans Peter Verroen van waterschap Brabantse Delta met gepaste trots.

Archeologische waarde

Vanwege de archeologische waarde is Stichting ‘Kasteel van Wouw’ nauw betrokken bij dit project. Behalve de gracht, worden ook de verdedigingswallen en de resten van funderingen van de hoektorens en poorten hersteld of zichtbaar gemaakt. “Ere wie ere toekomt”, zegt wethouder Toine Theunis in een reactie. “De Stichting ‘Kasteel van Wouw’ zet zich al jaren in om dit unieke stukje historie Wouw weer op de kaart te zetten. Met de komst van de slotgracht krijgen deze jarenlange initiatieven een enorme impuls.”

Realisatie

Er komen twee verbindingen over de gracht, zodat de wal waar het kasteel ooit stond bereikbaar blijft voor wandelaars. In goed overleg met de stichting wordt er een routing gemaakt met informatieborden. Als alles gerealiseerd is, blijft het geheel toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, waardoor er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie. Het project wordt naar verwachting gerealiseerd medio 2021.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden