Groenhuysen stapt over op nieuwe elektronische cliëntendossiers

Foto: publiek domein / pexels

Maximale aandacht voor de klant, dat is waar ze bij ouderenzorgorganisatie Groenhuysen voor gaan. Door in gesprek te gaan met medewerkers, de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur werd duidelijk dat het elektronisch cliëntendossier (ECD) onvoldoende aansluit ter ondersteuning van klanten en professionals. Om sneller en efficiënter samen te werken stappen ze over op nieuwe dossiers.

Bij Groenhuysen staat de kwaliteit van leven en zorg, met nadrukkelijke aandacht voor ieders leefstijl, interesses en persoonlijke wensen centraal. Ze houden daarbij rekening met klantparticipatie, multidisciplinaire samenwerking en innovatie. Door het toepassen van de ‘best of breed’ oplossing kiezen ze voor het best passende woonzorg-, behandel- en wijkzorgdossier. Tevens is er een nieuw systeem voor de zorgadministratie en een nieuw klantportaal.

Woonzorgdossier

Het nieuwe woonzorgdossier Lable Care van leverancier Lable draait om de klant. Het proces verandert van aanbodgericht naar mens- en relatiegericht. In Lable Care werken medewerkers, behandelaren, klanten en naasten samen. Van daaruit ontstaat het gesprek over bijvoorbeeld zorgkeuzes en worden gezamenlijk afspraken gemaakt. De welzijnsmedewerkers (Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning) sluiten waarschijnlijk bij dit dossier aan.

Behandeldossier

Om de samenwerking nog beter te ondersteunen stappen ze over op een gespecialiseerd behandeldossier: Ysis van leverancier Gerimedica. Niet alleen behandelaren nemen Ysis in gebruik. Ook de verpleging en verzorging van de afdeling kortdurend verblijf gaan ermee werken. Ze koppelen Ysis aan Lable Care zodat alle betrokkenen in het zorgproces toegang hebben tot actuele informatie en elkaars rapportages kunnen inzien.

Zorgadministratie

Het systeem Care2Declare van leverancier TTS is gekozen als het nieuwe platform voor de zorgadministratie. Hierin wordt de financiële kant van de zorgadministratie gevoerd en wordt geleverde zorg gedeclareerd bij het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. Voor het nieuwe wijkzorgdossier onderzoeken ze nog wat het beste bij de klant en de medewerkers past.

Klantportaal

Via het klantportaal ‘Mijn Lable Care’ hebben klanten en naaste(n) inzage in het dossier. Naar verwachting worden er nog meer functies toegevoegd. De mogelijkheden voor een klantportaal in Ysis en in het nieuwe wijkzorgdossier worden onderzocht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden